Dabas laboratorija Drustos

Aktivitātes „Dabas laboratorija” mērķis ir skolēnu vides apziņas veicināšana, kas nodrošina mūžizglītību un veido pozitīvu attieksmi pret vidi un veselību. Vadoties no tā, tika izvēlētas nodarbību tēmas. 1.tēmas „Ekoloģija” nodarbībās bērniem radās interese par ekoloģiskajiem jautājumiem, veidojās priekšstats par dabas saudzējošo attieksmi. Dalībnieki guva pamatzināšanas par cilvēku radītajiem materiāliem, to ietekmi uz vidi.

Liela aktivitāte bija vērojama nodarbībā, kurā bērni mācījās šķirot atkritumus un saprast to otrreizējās pārstrādes nepieciešamību. Turpinājumā 8. klases skolniece Egija prezentēja savu pētniecisko darbu par papīru, tā lietderīgu izmantošanu un pārstrādi. Šis darbs ieguva godalgu starpnovadu olimpiādē.

Priecē tas, ka bērni ir pozitīvi motivēti darboties. Katra nodarbība tiek papildināta ar eksperimentiem, kuri tiek veikti ar lielu interesi.

Inga Zariņa

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: