Brocēnu novada iedzīvotāji sāk mācīties projektu vadību

8. janvāra vakarā Brocēnu novada iedzīvotāji ieradās Brocēnu vidusskolā, lai sāktu mācīties rakstīt projektu pieteikumus. Atsaucība bija ļoti liela, jo iecerēto 20 dalībnieku vietā uz kursiem ir pieteikušies un ieradās 31 interesents. Kursu vadītāja Sandra Fridrihsone jau no pirmajām minūtēm lika mums domāt un formulēt – kāpēc mēs te esam? Lielākā daļa kursantu atbildēja: lai iemācītos ko jaunu, atsvaidzinātu jau zināmo. „Nebūs viegli,” ik pa laikam atgādināja Sandra, jo kursu rezultāts būs iesniegšanai sagatavots projekts un sagatavota personīgā materiālu mape darbam ar projektiem.

Svarīgi bija arī tas, ka mums jau pēc pirmās nodarbību stundas bija jānoformulē, ko mēs sava projekta ietvaros vēlamies sasniegt, un pēc šīm idejām tikām sadalīti 5 grupās: vieni, kuri vēlas rakstīt projektus inventāra iegādei, citi – kuri vēlas organizēt nometnes, citi – kuri vēlas modernizēt mācību kabinetus. Grupās pārrunājām ļoti svarīgos punktus – skaitļi un pētījumi, lai varētu sākt loģisko plānošanu. Katrs kursu vadītājas ieteikums bija vērā ņemams, un noteikti palīdzēs virzīties uz mērķi.

Pirmās nodarbības beigās saņēmām arī mājas darbu, kas liks vēl vairāk domāt par savām iecerēm. Interesanti, ko šī gada laikā iegūs Brocēnu novads – laukumu ielu vingrotājiem, deju kolektīviem jaunus tautastērpus, jaunu nometni bērniem vasarā, iekārtotu bērnu rotaļlaukumu vai vēl modernākas klases. Šīs un vēl daudzas citas ir projektu vadības kursu dalībnieku ieceres šobrīd, pirmajā nodarbībā.

Mairita Neilande

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: