Brocēnos tālmācība „uzņem apgriezienus” – pārņemšanas vērta pieredze

2012./13.m.g. 1.semestrī neklātienes programmās mācības uzsāka 16, bet šobrīd neklātienē mācās jau 24 audzēkņi. Pārsvarā tie ir Brocēnu novada jaunieši un pieaugušie, kas dažādu iemeslu dēļ nav ieguvuši vidējo izglītību. Neklātienē mācās jaunās māmiņas, ārzemju un valsts klubu sportisti, valsts dienesta karavīri, bezdarbnieki, strādājošie, kuriem nepieciešama vidējā izglītība, lai būtu lielākas karjeras izaugsmes iespējas. Tālmācības piedāvājums, t.i., sazināšanās ar skolotājiem tālsaziņas līdzekļos, paver plašākas iespējas iegūt vidējo izglītību cilvēkiem, kas nevar klātienē piedalīties vakara nodarbībās skolā.

Projekta īstenošanas laikā esam uzsākuši ārzemēs dzīvojošo no Latvijas izbraukušo ģimeņu bērnu skološanu tālmācībā, lai, bērniem, atgriežoties Latvijā, būtu vieglāk iekļauties mūsu valsts izglītības sistēmā. Esam uzsākuši sadarbību ar Kentas (Lielbritānija) latviešu svētdienas skoliņu „Garā pupa”, kurā kā atbalsta personāls darbojas bijusī Brocēnu vidusskolas skolotāja Baiba Freidenfelde un vēl 8 bijušie Latvijas skolotāji. Pieci skolēni mācās mūsu skolas 2.,3.,5.,6.un 7.klasē, izmantojot tālmācības metodes, un kārto pārbaudījumus visos programmā noteiktajos mācību priekšmetos, lai saņemtu attiecīgās klases liecību un varētu turpināt izglītību Latvijā nākamajā mācību gadā. Darbus gatavo un skolotājus konsultē 15 brīvprātīgie Brocēnu vidusskolas skolotāji.

Lai kvalitatīvāk ritētu apmācības process tālmācības programmās, sadarbībā ar Nākotnes skolas vadītāju Aināru Svikli, tiks iegādāta nepieciešamā aparatūra un sagatavoti skolotāji, lai skolēni varētu piedalīties mācību procesā tiešsaistē no 50 pieslēguma vietām.

Olita Ļitvinova, brīvprātīgā skolotāja

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: