Brocēnos saka: „Nemet ārā – atdod jaunietim!”

Iedomājieties – jaunieši brauc pa pilsētu un ar ruporiem aicina iedzīvotājus vairs nemest nevajadzīgās lietas kur un kad pagadās, bet izlikt noteiktās vietās norunātā laikā, lai tos varētu operatīvi savākt un, kas zina, kādai lietai vēl dot arī otrās dzīves iespēju. Ne velti saka: kas vienam nevajadzīgs, otram var būt labākais atradums. Un – čaklās rokās un ar gudru galvu viss var izrādīties noderīgs. Šādi darbojušies Brocēnu novada jaunieši, pašvaldības jaunatnes lietu speciālistes Kristīnes Lieldaudzietes iedrošināti un atbalstīti, un rezultāti ir tādi, no kuriem varam mācīties. Savukārt Brocēnos priecīgi gan tie, kuri šo kampaņu organizēja, gan tie, kuri izmantoja piedāvājumu. Cerams, ka kampaņa kļūs par tradīciju. Vairāk lasiet Kristīnes sagatavotajā rakstā.

Eko projekta Brocēnos „Nemet ārā – atdod jaunietim”, kurš norisinās jau no 2012. gada 1. oktobra un turpināsies beztermiņa garumā mērķis ir veicināt Brocēnu novada brīvprātīgo jauniešu pašiniciatīvu, risinot ar vidi, dabas aizsardzību, atkritumu šķirošanu saistītus jautājumus, kā arī radot iespēju izglītoties un izglītot arī citus kopienas iedzīvotājus un paaudzes. Šī projekta iniciatori un realizētaji ir Brocēnu novada brīvprātīgo jauniešu grupa „Es savam novadam”. Pasākuma sadarbības partneri: SIA „VAAO”, Ģimeņu biedrība „Ligzda”, Brocēnu novada brīvprātīgo jauniešu grupa „Es savam novadam”, Brocēnu novada pašvaldība, Brocēnu kultūras un izglītības centrs, Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Varavīksne” un „Mūsmājas”, Brocēnu novada pašvaldības jauniešu centrs „Kopā”, Brocēnu vidusskola. Projekta mērķa grupa: visas Brocēnu novada iedzīvotāju paaudzes.

Projekta sākumā iedzīvotāji tika informēti par atkritumu savākšanas laiku iepriekš veiktās reklamēšanas aktivitātēs. Atkritumu savākšanas dienā, Brocēnu pilsētas iedzīvotāji nevajadzīgos sadzīves priekšmetus izvietoja pie daudzdzīvokļu, privāto māju, iestāžu teritorijām, to savākšanai. Brocēnu novada brīvprātīgo jauniešu grupas biedri ar kravas automašīnu apbraukāja Brocēnu pilsētas teritoriju, ar ruporu palīdzību informējot par kampaņu un aicinot iesaistīties aktivitātē pēc iespējas vairāk Brocēnu pilsētas iedzīvotājus. Visi savāktie atkritumi tika sašķiroti pēc to pielietojuma, kvalitātes un izmantojamības iespējām un nogādāti darbnīcu telpās, savukārt, visi darbnīcās nederīgie atkritumi tika nogādāti SIA „VAOO” atkritumu pārstrādei.

Jaunieši, pēc pašu iniciatīvas, ideju un brīvprātības darbojas darbnīcās, kuru telpas brīvprātīgajiem jauniešiem ir piešķīrusi Brocēnu novada pašvaldība, un  kurās tie apgūstot jaunas mākslas tehnikas un tehnoloģijas, apstrādā savāktos atkritumus un veido no tiem skaistas, sadzīvē noderīgas un pielietojamas lietas un objektus.Paralēli tam, jauniesi šajās telpās veido vides īsfilmas, gatavo dažādas radošas lietas, piemēram kartiņas un sveces, filcētas ziepes, dekoratīvus dekupētus traukus, apgleznotus traukus, kuri , sadarbībā ar pašvaldību, kultūras centru un citām iestādēm nonāk šajās iestādēs dažādiesm apbalvojumiem, dāvanām u.c. Darbnīcas vada jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Lieldaudziete un Brocēnu novada brīvprātīgo jauniešu grupa „Es savam novadam”. Jaunieši arī paši tiek aicināti meklēt radošus un interesantus risinājumus atkritumu apstrādei, tādējādi veicinot to pašiniciatīvu, radošumu un  izglītošanu inovatīvu ideju radīšanā.

Brocēnu novada iedzīvotāji, iestādes un sadarbības partneri tiek nepārtraukti informēti par projekta aktivitāšu norisi, un nepārtraukti darbnīca tiek papildināta atkal un atkal ar jauniem, cilvēkiem nederīgiem sadzīves priekšmetiem. Vairāk informācijas un fotogrāfijas atrodamas sociālajā tīklā www.draugiem.lv Kristīnes Lieldaudzietes profilā, kā arī www.vaao.lv un rakstos Brocēnu un Saldus novadu laikrakstā „Saldus zeme”.

3. februārī, plkst. 12.00 ikviens tiek laipni aicināts uz EKO projekta popularizēšanas pasākumu Brocēnu Kultūras un izglītības centrā.

Kristīne Lieldaudziete, Brocēnu novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste, Brocēnu novada brīvprātīgās jauniešu grupas „Es savam novadam” koordinatore

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: