Brocēnos auklītes pilnveido profesionālo meistarību

Brocēni projekts uzsākts un ļoti veiksmīgi norit auklīšu apmācība pirmsskolas iestādēs. Pavisam nodarbības apmeklē 21 auklīte. Interesanti ir tas, ka auklītes sāk izvērtēt audzinātāju darbu. Tas nozīmē, ka uzlabojot auklīšu profesionalitāti, mēs uzlabojam arī audzinātāju darbu.

Apmācībā piedalās 21 interesents no Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēm un pirmsskolas grupām. Tādējādi tiks izglītoti visi Brocēnu novada skolotāju palīgi, kas ir nozīmīgs ieguldījums Brocēnu novada pirmsskolas izglītības kvalitātes veicināšanā. Lūk, dažas no jau gūtajām atziņām:

  • Ir izveidojusies jauna mērķgrupa no dažādām iestādēm, kuru vieno profesija, darbs ko viņas dara un intereses.
  • Interesanti ir vērot kā mainās cilvēki salīdzinot ar pirmo tikšanās reizi, jāsecina, ka ikviena zināšanu apgūšana, mācība izmaina cilvēku. Ikviens sāk domāt citādi, rodas aizvien jauni jautājumi.
  • Skolotāju palīgi jeb auklītes ikdienā sāk pievērst vairāk uzmanību pedagoga darbam un sāk salīdzināt ar to ko ir imācījušās apmācībās.
  • Arī iestāžu vadītāji izjūt pārmaiņas, kas saistās ar to, ka cilvēki izglītojas.
  • Pirmo reizi dzīvē arī skolotāju palīgiem tiek piedāvāts viņu profesionālai pilnveidei, līdz šim tādas iespējas ne tika piedāvātas pat valstiskā līmenī.
  • Skolotāju palīgi pirmajā apmācību dienā jutās gandarīti, novērtēti un vajadzīgi. Pirmo reizi tikai viņiem tika pateikts, ka tas ko viņas dara ir ļoti nozīmīgi un svarīgi iestādei kopumā, jo varbūt tieši viņu kāds bērns izglītības iestādē izraudzīs par uzticības personu un viņai būs nepieciešamas pedagoģijas, psiholoģijas  zināšanas un prasmes sniegt atbalstu bērnam un motivēt viņu darbībai, kas veicina viņa attīstību.
  • Mēs mācamies diskutēt par dažādiem jautājumiem pieņemot, ka viedokļi varbūt atšķirīgi, bet mēs nedrīkstam nosodīt otru par citādo.
  • Dzīvē nav gatavas receptes kā labāk darīt, katram jāizvēlas pašam ceļš, pa kuru iet!

projekta norise-01.2013

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: