Tirzas jaunieši organizēs pagasta iedzīvotāju FORUMU!

5. janvāra rītā Tirzas pamatskolā sapulcējās12 aktīvi jaunieši, – Ilona, Daira, Dāvis, Dinārs, Sigita, Uvis, Mārtiņš, Vanda, Endijs, Marija, Anete un Rasma. Tieši šie jaunieši ir iesaistījušies iedzīvotāju foruma organizēšanā un vadīšanā. Forums – tā ir unikāla iespēja ikvienam izteikt savu viedokli, pastāstīt par labajiem darbiem un ne tik iepriecinošām lietām, atrast domubiedrus un pats galvenais – iedzīvotāju forums ir vienkārši foršs pasākums, kurā mēs spējam mainīt mūsu nākotni.

Pirmajā tikšanās reizē kopā prātojām par to, kāpēc vajadzīgs forums, aktīvi iesaistījāmies diskusijās, izsakot savu viedokli par pašreizējo situāciju un par nākotnes iespējām Tirzas pagastā. Jaunieši apņēmās veikt iedzīvotāju aptauju un aizraut arī citus ar foruma ideju.

Mūsu atziņas: Lai mums ir radošas idejas un gūstam prieku no tā, ko darām. Lai dzīvo Tirza! (Rasma); Mums viss izdosies! (Endijs); Iesaistīsim visus – lai neviens nepaliek malā! (Anete); Lai cilvēkos rodas vēlme uzlabot mūsu pašu apkārtni un, lai jaunieši darbojās pagasta labā! (Marija); Lai izdodas priecēt cilvēkus ar interesantām aktivitātēm un radošām idejām, lai nākotnes mērķi piepildās! (Daira, Dāvis, Dinārs).

Un tā mēs raksturojām forumu:

F oršs, fakts
O ptimisms
R itms, radošs
U nikāls, universāls
M ērķtiecīgs, mobilizējošs
S ākums, sapulce, saiets

Uz tikšanos „ Biedrības namā” 2.februārī plkst. 11.00! FORUMAM BŪT!

 

Jauniešu domas apkopoja Anete Ziepniece

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: