Mēneša arhīvs: January, 2013

Biedrība “Iespēju durvis” iziet publiskajā telpā!

Varat mūs apskatīt un sekot notikumiem biedrībā un mūsu projektā portālā www.draugiem.lv/iespejudurvis/ un arī tviterī twitter.com/IespejuDurvis. Tas viss ir mūsu jaunā kadra Zanes nopelns! Twitter vēl gan jāmācās lietot, bet gan jau tiksim galā arī ar to.


		

Puzē vienlaikus mācās un rada kopīgo labumu

Puzes pamatskolas “Darbīgais Pužiņš” tiešām kļuvis par dažādu darbošanos centru. Šī ir arī viena no vietām, kur prot salikt lietas tā, lai ieguvums būtu maksimāls: nodarbnīcas, kurās lieli un mazi apgūs iemaņas, kā droši darboties ar elektrību un veikt telpu remontdarbus, būs ļoti praktiskas, un “prakses vieta un gala eksāmens” – izremontētas pašu Amatniecības centra telpas. Vai nav lieliski?

Puze-darbnicas-jan

Dabas laboratorija Drustos

Aktivitātes „Dabas laboratorija” mērķis ir skolēnu vides apziņas veicināšana, kas nodrošina mūžizglītību un veido pozitīvu attieksmi pret vidi un veselību. Vadoties no tā, tika izvēlētas nodarbību tēmas. 1.tēmas „Ekoloģija” nodarbībās bērniem radās interese par ekoloģiskajiem jautājumiem, veidojās priekšstats par dabas saudzējošo attieksmi. Dalībnieki guva pamatzināšanas par cilvēku radītajiem materiāliem, to ietekmi uz vidi. Turpināt lasīt…

Jaunumi no darbīgās Salas

2013_01_29_0Ruukis_paarsteidz wSkola katru nedēļu piepildās ar jauniem darboties un pilnveidot savus talantus gribošiem jauniešiem, strādājošajiem un cilvēkiem, kuri ir pelnītā atpūtā. Viņi skolas ikdienā ienes jaunas atziņas. Kāds teātra nodarbību dalībnieks saka: „Man ir tik jauka loma – nemaz nav jāpietēlo, jo 70% ir no manas dzīves. Tik patīkami, ka skola ir atvērta dažādām aktivitātēm un dažādiem vecumiem”. Turpināt lasīt…

Valkas pagastu pamatskolās ikviens var iesaistīties praktiskās apmācībās

Februārī Ērģemes, Kārķu, Ozolu un Vijciema pamatskolās turpināsies praktiskās apmācības „Latviskās dzīvesziņas” rokdarbos, kokapstrādē, floristikā, kulinārijā, mākslā un datorzinībās, kurās varēs apgūt dažādas prasmes, sākot no sienas glezniņas izšūšanu un beidzot ar koka trauku izgatavošanu. Papildus apmācībām, februārī tiks organizēts tematiskais pasākums „Gadskārtas” Meteņi. Turpināt lasīt…

Uzticība iegūta – jāturpina strādāt

Vakar veiksmīgi noorganizēts vēl viens liels pasākums Druvienas pamatskolā – Gulbenes novada 5. – 7.klašu latviešu valodas konkurss “Folklora”, kurā kopā piedalījās ap 60 cilvēkiem ( skolēni un skolotāji). Ciemiņus sagaidījām ar skolas koklētāju ansambļa koncertu un īsti latvisku cienastu ( pīrāgi, pašcepta rudzu maize, siers, kaņepju maizes, zirņu pikas un zāļu tēja). Cienastu mums palīdzēja sarūpēt gan skolas saimnieces, gan skolēnu māmiņas un vecmāmiņas. Turpināt lasīt…

Brocēnos tālmācība „uzņem apgriezienus” – pārņemšanas vērta pieredze

2012./13.m.g. 1.semestrī neklātienes programmās mācības uzsāka 16, bet šobrīd neklātienē mācās jau 24 audzēkņi. Pārsvarā tie ir Brocēnu novada jaunieši un pieaugušie, kas dažādu iemeslu dēļ nav ieguvuši vidējo izglītību. Neklātienē mācās jaunās māmiņas, ārzemju un valsts klubu sportisti, valsts dienesta karavīri, bezdarbnieki, strādājošie, kuriem nepieciešama vidējā izglītība, lai būtu lielākas karjeras izaugsmes iespējas. Tālmācības piedāvājums, t.i., sazināšanās ar skolotājiem tālsaziņas līdzekļos, paver plašākas iespējas iegūt vidējo izglītību cilvēkiem, kas nevar klātienē piedalīties vakara nodarbībās skolā. Turpināt lasīt…

Rosība vietējā kopienā Sunākstē

Sunākstes pamatskolas projekts patiesi ir izrādījies pārmaiņu iespēju sākums skolai un visai vietējai kopienai. Ar satraukumu sirdī tika sagaidīts katras jaunas projekta aktivitātes sākums. Un tā pamazām, saskaņojot nodarbību interesentu vēlmes un iespējas, ievērojot projekta laika grafiku un izvēloties piemērotākās telpas nodarbību norisei, esam uzsākuši projekta īstenošanu visās plānotajās aktivitātēs. Visnepacietīgāk tika gaidītas šūšanas prasmju apguves nodarbības. Katra dalībniece izvirzījusi mērķi – apgūt noteiktas prasmes. Vērojot nodarbību vadītājas un dalībnieču darbošanos, rodas pārliecība – izdosies! Turpināt lasīt…

Drustos mazie mācās ar prieku

Aktivitāte „Muzicēšana kā intelekta attīstītāja pirmskolas vecuma bērniem” Drustos bija nepieciešama bērnu intelektuālajai attīstībai agrā vecumā, jo harmoniski, gan fiziski, gan intelektuāli attīstīti bērni labāk iejūtas kolektīvā, ir radoši, prot sevi apliecināt. Lai iepazītu mūzikas pasauli, ritmika un dinamika jāveicina jau agrā bērnībā. Rotaļas ar dziedāšanu, kopīga „muzicēšana” ar vienkāršiem mūzikas instrumentiem veido kolektīvu attieksmi. Bērni ļoti labprāt veido „orķestri”, dzied, rotaļājas. Jautrība palīdz, bet netraucē nopietni strādāt. Nodarbības sekmīgas, bērni apmierināti, gaida nākošās nodarbības. Un te jūs redzat mūs darbībā!!! Jauki.

Kurmenē noticis draudzīgs ēst gatavošanas konkurss

Sestdien, 26. janvāri notika ēst gatavošanas pasākums bērniem un jauniešiem „Gardumiņš”. Dalībnieki izlozēja savus komandas biedrus, kopīgi izdomāja savas komandas nosaukumu. Stundas laikā no piedāvātajiem produktiem dalībnieki pagatavoja salātus un saldo ēdienu, noslēgumā komandas prezentēja savus ēdienus un to receptes. Žūrija izvērtēja komandu darbu un noslēgumā apbalvoja „Jaukāko gardumiņu”, „Dāsnāko gardumiņu”, „Interesantāko gardumiņu” un „Burvīgāko gardumiņu”. Turpināt lasīt…