Turpinās attīstīt Dunavas skolu kā daudzfunkcionālu kopienas centru

Jēkabpils novada pašvaldībā sākusies projekta „Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā centra attīstība un darbības paplašināšana” īstenošana, kura ietvaros tiks turpināts iniciatīvas 1. kārtā uzsāktais darbs. Projekta aktivitātes piedāvās daudzveidīgas iespējas dažāda vecuma cilvēkiem – no pirmsskolas vecuma līdz pensionāriem, sekmēs sadarbību, veicinās prasmes, kas paaugstina nodarbinātības potenciālu.

Aktivitātes „Izglītības pieejamības uzlabošana pirmsskolas vecuma bērniem” ietvaros notiks divas radoši izglītojošas darbnīcas vecākiem kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem, plānots esošajai attīstības – rotaļu istabai iegādāties ērtas un mūsdienīgas  mēbeles, magnētisko tāfeli, paklāju, inventāru fiziskajām aktivitātēm, kā arī rotaļlietas un attīstību veicinošas spēles.

Aktivitātē „Iedzīvotāju apmācības – atbalsts nodarbinātības veicināšanā un sava mazā biznesa uzsākšanā” 60 stundu programmā paredzētas vismaz 36 iedzīvotāju moduļu tipa mācības grupās: ekonomiskas mājsaimniecības pamati – ģimenes budžeta plānošanas pamatprincipi, mazā biznesa uzsākšana (pašnodarbinātā statusa iegūšana), resurss – dārzs „No sēklas līdz galdam”, komunikācija un modernās tehnoloģijas (komunikācijas prasmes, veidi, instrumenti, tai skaitā pamatprasmes angļu valodā – sarunvaloda), kā arī individuālas konsultācijas iedzīvotājiem 68 stundu apjomā. Notiks 20 stundu praktiskas nodarbības augļu un dārzeņu konservēšanā – produktu sagatavošanā uzglabāšanai.

Aktivitātē „Sociālo pakalpojumu paplašināšana un centra atbalsts uzņēmējdarbībai – mazā biznesa atbalsta punkta izveide” tiks modernizēts skolas mājturības kabinets, un tas būs pieejams gan skolēniem, gan vietējai sabiedrībai. Ikvienam iedzīvotājam būs iespēja saņemt veļas mazgāšanas un vakuumiepakošanas, kā arī šūšanas un apģērba labošanas pakalpojumus noteiktā laikā. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, plānots iekārtot un aprīkot 2 darba vietas pašnodarbinātām personām. Izstāžu organizēšanai sabiedrisko resursu centram tiks iegādāti 6 koka pārvietojamie stendi.

Plānots organizēt piecu dienu Mazā biznesa praktisko skolu „No idejas līdz prasmēm” 20 -25 cilvēkiem no dažāda vecuma iedzīvotāju grupām, kurā galvenais uzsvars ir uzņēmējdarbība, labās prakses piemēru apskate, ideju ģenerēšana, biznesa plāna izveide un savu ideju prezentācija.

Plānoto darbu īstenošanai paredzēti 12 mēneši. Šī projekta ieviešanas komandu veido Astra Liopa, Uģis Vārslavāns un Rita Baltaruņķe. Par jaunumiem varēs uzzināt arī  Jēkabpils pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: