Satiekas Balvu novada biedrības un pašvaldība – lai darītu kopīgus darbus

14.decembrī Balvos notika Pirmais Balvu novada biedrību salidojums, kad pirmo reizi vienkopus satikās Balvu novada biedrības. Taču patiesībā stāsts sākās šī gada maijā, kad 12 biedrības no dažādām vietām Latvijā apvienojās kopīgu darbu un ieceru veikšanai. Kopā darbošanās mērķis bija, realizējot konkrētās kopienās dažādus labus darbus un radot iespēju arī iedzīvotājiem pašiem tajos iesaistīties, veicināt dzīves kvalitāti kopienu cilvēkiem un celt pašu biedrību kapacitāti. rī Balvu novada Briežuciema pagasta biedrība „Saulessvece” bija viena no 12 aktīvajām radošā projekta dalībniecēm. Briežuciemā tika organizēta skolas apzaļumošanas talka, radošs pasākums bērniem un jauniešiem un citas aktivitātes. Līvānos seniori adīja zeķes mazuļiem, kuriem tikai vēl jānāk pasaulē. Dagdā tika tamborētas altāra sedziņas vietējās baznīcas altārim. Kazdangā jaunieši kopā ar pieaugušajiem tīrīja upi. Padarīto darbu saraksts bija garš, bet jo stiprāka bija vienotība, kas radās biedrībām, kopā strādājot un daloties pieredzē.

Uz kopīgo noslēguma pasākumu Siguldā 26.oktobrī tika aicināti arī pašvaldību pārstāvji, kuriem bija iespēja klātienē iepazīt biedrību Labās prakses piemērus. Un tad kad Eva Viļķina, biedrības „Cerību spārni” vadītāja, klātesošos iepazīstināja ar Siguldas novada veiksmes stāstu – Siguldas novada biedrību Koordinācijas padomes ideju un darbību, izrādījās, ka labas idejas ir lipīgas. Ideja par to, ka biedrības varētu apvienoties, lai labāk varētu sadarboties savā starpā, kā arī ar pašvaldību, pielipa arī „Saulessvecei”, tika atvesta uz Balviem, pārrunāta ar novada vadību un – akceptēta. Un tā 14.decembrī Balvos notika Pirmais Balvu novada biedrību salidojums. Pirmo reizi vienkopus satikās Balvu novada biedrības. Notika spraigs un auglīgs dialogs ar pašvaldības pārstāvjiem, un kopīgo sarunu rezultātā vienbalsīgi tika nolemts izveidot Koordinācijas padomi, izstrādāt un iesniegt pašvaldībai ierosinājumus sadarbībai.

Vilciens ir iekustējies. Cerēsim, ka šis ceļojums būs garš un interesantiem notikumiem bagāts. Bet galvenais, esam sapratuši, ka lielas iespējas nozīmē arī lielu atbildību. Lai mums veicas!

Attēlā redzami puiši no motosporta biedrības “Spieķi vējā”. Man sirdī iekrita ar to, ka ir pagatavojuši speciālu motociklu puisim, kurš pārvietojas ratiņkrēslā – tieši tas, kas nepieciešams.

Silvija Ločmele, biedrības „Saulessvece” vadītāja

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: