Stāsts par Latvijas kopienām pašu un citu acīm

Pēc viesošanās Latvijā OSI ESP iniciētā projekta ietvaros, Hunors Kiraly no Ungārijas raksta, rāda, stāsta un aicina runāt mūs pašus par to, kā iedrošināt vietējās kopienas darboties – pašiem savas un līdzcilvēku vajadzības pēc, pašiem sava un citu priekā pēc. Vairāk skatieties http://grassrootsblog.eu/category/latvia/

komentāri


Comments are currently closed.