Iniciatīvas 2. kārtā apstiprināto projektu saraksts

Apstiprināto projektu saraksts novadu alfabētiskajā secībā, ar * atzīmējot projektus, kuri iniciatīvai pievienojušies 2. kārtā.  Kopumā tika saņemti 110 projektu pieteikumi no 69 pašvaldībām.

Aglonas novads

 • Turpini mainīties! (Daudzfunkcionālais centrs Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolā)

Aknīstes novads

 • Esam kopā (Asares pamatskola)
 • Kopā palīdzēsim viens otram (Gārsenes pamatskola)

Alūksnes novads

 • Vēl viens PAKĀPIENS Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra darbībā (Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centrs (Malienas pamatskola))
 • Izglītības centrs MŪZA Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā (Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola)

Apes novads

 • Sikšņu pamatskola – izglītības visām paaudzēm – II (Sikšņu pamatskola)
 • Esi aktīvs! Esi radošs! Līdzdarbojies! (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola) *

Baltinavas novads

 • Paaudžu centra izveide Baltinavas novadā (Baltinavas vidusskola) *

Balvu novads

 • Briežuciema pamatskolas kā daudzfunkcionāla resursu centra tālākattīstība – vīzija, iespējas, risinājumi (Briežuciema pamatskola)

Beverīnas novads

 • Skola iziet Ciemā (Biedrība “Iespēju durvis”)

Brocēnu novads

 • Mēs cits citam Brocēnos (Brocēnu vidusskola)

Dagdas novads

 • Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanas centrā „Upmala” (Brīvā laika pavadīšanas centrs „Upmala”)

Daugavpils novads

 • Nāc un dari – Tu to vari! (Nīcgales pamatskola)
 • Skrudalienas pamatskolas daudzfunkcionālā centra darbības attīstība (Skrudalienas pamatskola)

Gulbenes novads

 • Druvienas pamatskola – radošas un latviskajā kultūrā sakņotas sabiedrības attīstības centrs (Druvienas pamatskola)
 • Iespējas visiem (Tirzas pamatskola)

Jaunjelgavas novads

 • Sunākstes pamatskola – daudzfunkcionāls centrs ikvienam (Sunākstes pagasta pamatskola) *

Jēkabpils novads

 • Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā centra attīstība un darbības paplašināšana (Dunavas pamatskola)

Kārsavas novads

 • Vietējās kopienas saliedēšana Salnavas pamatskolā (Salnavas pamatskola)

Kocēnu novads

 • Rubenes pamatskola – multifunkcionāls kopienas centrs (Rubenes pamatskola)*

Krāslavas novads

 • Soli tālāk! (Izvaltas pamatskola)

Krustpils novads

 • Klāt pulkstens trīs un otrā elpa (Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola) *

Kuldīgas novads

 • Dzīvotprieka skola 2 (Turlavas pamatskola)

Līvānu novads

 • „Kaskurkadis” kāpj kalnā (Jaunsilavas pamatskola)
 • Ar jaunām idejām uz pārmaiņām (Jersikas pamatskola) *

Madonas novads

 • Tautskola un brīvā laika centrs Kusas pamatskolā (Kusas pamatskola) *

Preiļu novads

 • Salas pamatskola – izglītība mazam un lielam, kultūras, sociālais, garīgais centrs kopienā (Salas pamatskola- kultūras, sabiedriskais un izdzīvošanas centrs krīzes laikos)

Priekules novads

 • Virgas pamatskola kā daudzfunkcionāls kopienas attīstības centrs (Virgas pamatskola) *

Raunas novads

 • Drustu pamatskola – pārmaiņu dzinējspēks (Drustu pamatskola)

Rēzeknes novads

 • Daudzfunkcionālā sabiedrisko resursu centra attīstība Nagļos (Nagļu Daudzfunkcionālais sabiedrisko resursu centrs)
 • Lauku vides saglabāšanas centra „ Zemdars” izveide un darbības nodrošināšana Nautrēnu vidusskolas struktūrvienībā Bērzgales pamatskolā (Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība Bērzgales pamatskola) *

Riebiņu novads

 • Esam vienoti domās un darbos! (Dravnieku pamatskola)
 • Daudzfunkcionālais kopienas centrs „Saulrozītes” (Sīļukalna pamatskola) *

Rugāju novads

 • Mūsdienīga skola Rugāju novadā izaugsmei un konkurētspējai (Rugāju novada vidusskola)

Saldus novads

 • Sabiedrisko centru attīstības turpinājums Saldus novadā ( Jaunauce – Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskolas struktūrvienība Jaunauces pirmsskolas grupa, Šķēde – Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu pamatskolas struktūrvienība „Sākumskola”, Zaņa – Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestādes „Straumīte” struktūrvienība Zaņas pirmsskolas grupa, Sātiņi – Saldus 1.vidusskolas struktūrvienība „Sātiņi”)

Siguldas novada dome

 • Nāc līdzi, darīsim kopā! (Allažu pamatskola)

Valkas novads

 • Mācāmies, strādājam un dzīvojam kopā (Ērģemes pamatskola, Kārķu pamatskola, Ozolu pamatskola un Vijciema pamatskola) *

Varakļānu novads

 • Murmastienei ir jābūt! (Murmastienes pamatskola)

Vārkavas novads

 • Skola mazam un lielam (Vārkavas pamatskola)

Vecumnieku novads

 • Kurmene ar skatu uz nākotni (Biedrība „Kurmenes viļņi”)

Ventspils novads

 • Pužiņš atklāj jaunus darbus (Puzes pamatskola)

komentāri


Comments are currently closed.