Mēneša arhīvs: November, 2012

Iniciatīvas 2. kārtā apstiprināto projektu saraksts

Apstiprināto projektu saraksts novadu alfabētiskajā secībā, ar * atzīmējot projektus, kuri iniciatīvai pievienojušies 2. kārtā.  Kopumā tika saņemti 110 projektu pieteikumi no 69 pašvaldībām. Turpināt lasīt…

Eksperti izvēlējušies veiksmīgākos mazo skolu pārmaiņu projektus

Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” otrās kārtas konkursā „Skola kā kopienas attīstības resurss” eksperti izvērtējuši iesniegtos pieteikumus un izvēlējušies 41 projektu, kas saņems atbalstu jaunu skolas pastāvēšanas modeļu attīstīšanai un nostiprināšanai, veidojot daudzfunkcionālus vietējās kopienas resursu centrus. 30 skolas turpinās jau pirmajā kārtā uzsākto attīstību, savukārt 11 skolu projekti pievienosies iniciatīvai no jauna. Turpināt lasīt…

Svētku un ikdienas patriotisms

Mūsdienu patriotismam jāsākas ar atziņu, ka Latvija – tā ir mūsu cilvēki. Palīdzot viņiem, mēs palīdzam Latvijai, lai cik atšķirīgs katrs arī nebūtu ar savām vajadzībām un interesēm. Tā Pauls Raudseps šīsnedēļas žurnālā „Ir”, atgādinot, ka Patriotismam 2.0., kā viņš to nosauc, jāsakņojas sadarbībā un konkrētībā. Tas ir tieši tas, ko mēs mudinām caur Pārmaiņu skolām: atrast vajadzību, tātad – iespēju – savā ciemā, savā kopienā, savas skolas tukšajā telpā vai aizaugušajā puķudobē blakus vietējam veikalam. Sanākt kopā, sarunāties, pieņemt lēmumu un rīkoties. Sākt no mazuma, jo no mazumiem veidojas lielums, un ar vienu dzīvesprieka un enerģijas pilnu pagastu arī visas Latvijas dzīvesprieka un enerģijas līmenis iet uz augšu.

Turpināt lasīt…

Pieteikumi uz iniciatīvas 2. kārtu gaida vērtēšanu

9. novembrī beidzās pieteikumu iesniegšanas termiņš līdzdalībai Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtā „Skola kā kopienas attīstības resurss” par Latvijas skolu un pašvaldību iespēju piedalīties iniciatīvas 2. kārtā, kas turpina iesākto darbu pie skolu kā daudzfunkcionālu vietējās kopienas veidošanas īpašu vērību veltot mazo, lauku teritorijās esošo skolu atbalstam. Iniciatīvas mērķis ir sekmēt gan kvalitatīvas formālās izglītības pieejamību, gan mūžizglītības un mūžmācīšanās iespējas visā cilvēka dzīves laikā, kas vienlaikus veicina iedzīvotāju nodarbinātības potenciālu, labklājības un labsajūtas pieaugumu un pilsoniskās līdzdalības aktivitāti. Turpināt lasīt…

Latvijas kopienu pieredze ciemiņa acīm

Starptautiskā projekta „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai” ietvaros bija paredzēta arī videobloga veidošana par to, kas notiek katrā no dalībvalstīm. Nu Hunora safilmētie materiāli pieejami ikvienam interesentam, un arī paši varam priecāties par to, ko esam paveikuši – http://grassrootsblog.eu/portfolio-category/latvia-2/

Dariniet kalendāru un stāstiet par savu kopienu!

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina bērnus un jauniešus piedalīties zīmējumu konkursā “Darinu kalendāru” un līdzdarboties 2013. gada kalendāra veidošanā, kas veltīts nemateriālajam kultūras mantojumam un Dziesmu un deju svētku tradīcijai. Pārmaiņu skolu kopienās ir daudz kā tāda, ko vērts parādīt, par ko vērts pastāstīt. Tāpēc lasiet par to, kā var piedalīties un – ķerieries pie darba! Darbu iesniegšanas termiņš 23. novembris. Turpināt lasīt…

Stāsts par Latvijas kopienām pašu un citu acīm

Pēc viesošanās Latvijā OSI ESP iniciētā projekta ietvaros, Hunors Kiraly no Ungārijas raksta, rāda, stāsta un aicina runāt mūs pašus par to, kā iedrošināt vietējās kopienas darboties – pašiem savas un līdzcilvēku vajadzības pēc, pašiem sava un citu priekā pēc. Vairāk skatieties http://grassrootsblog.eu/category/latvia/

Valmierā skolēni mudina piešķirt lietām otro elpu

Mācoties no pārmaiņu skolu pieredzes, arī Valmieras 5. vidusskolas skolēni un skolotāji paplašina savu sadarbības loku. No 26. septembra līdz 24. oktobrim skolā norisinājās projekts „Ar otro elpu”. Projekta mērķis bija pievērst vietējās kopienas iedzīvotāju uzmanību ilgtspējīgas attīstības aspektiem un veicināt izpratni par ikdienā lietoto preču ietekmi uz vidi. Turpināt lasīt…