Mēs savai kopienai – mēs to paveicām

26. oktobrī ar noslēguma konferenci savu kulmināciju sasniedza laika ziņā īss, bet darbiem un notikumiem piesātināts projekts, kurā piedalījās nelielas biedrības no 12 Latvijas pašvaldībām, tai skaitā 8 mūsu iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 1. kārtas dalībnieki. Projekta un visas starptautiskās iniciatīva mērķis bija atklāt kopienās esošo enerģiju, daudzveidību, resursus, par kuriem cilvēki bieži vien pat neiedomājas. Šo pāris mēnešu laikā redzējām, kā atplaukst un mainās cilvēki, kā pieaug viņu pašvērtējums, kā viņi pamazām notic, ka viņu prasmes un domas ir nozīmīgas. Latvijā īstenotais projekts „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai” ir daļa no starptautiska projekta, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgu sadarbību dažādu vietējās sabiedrības organizāciju starpā gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības līmenī, kā arī popularizēt jaunas darba un sadarbības formas, kas vērstas uz vietējās kopienas vajadzībām un attīstību. Projektā piedalās arī Ungārijas, Vācijas un Horvātijas kopienu pārstāvji. To finansē Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma.

Nepilnu trīs mēnešu laikā visās 12 dalīborganizācijās notikušas daudzveidīgas aktivitātes, kas ikvienā gadījumā atspoguļoja vietējās sabiedrības vajadzības un intereses. Lūk, daži piemēri: Kazdangas biedrība „Kodols” koordinēja vairākas Alokstes upes tīrīšanas talkas, kopumā iztīrīti vairāk 8 km upes, un šajā darbā iesaistījušies gan jaunieši, gan vidējās un vecākās paaudzes cilvēki. Ar īpašu daudzveidību izcēlies Brocēnu biedrības „Ģimenes ligzda” projekts; noticis gan pasākums „Ar pasaku azotē”, kura laikā notiek pasaku lasīšana pirmsskolas vecuma bērniem, gan jauniešu un pensionāru „Kafija ar politiķiem”, gan brīvdabas kino izrāde un sava novada atspoguļošana fotogrāfijās. Un tas vēl nebūt nav viss. Savukārt Siguldā biedrība „Cerību spārni” noorganizēja pasākumu „Rudens brīnums 2012”: vietējie iedzīvotāji varēja apskatīt rudens velšu izstādi, kā arī degustēt pašu sagatavotos gardumus ziemai. Līvānos biedrības „Baltā māja” koordinēja labdarības akcijas „Kopā labāk” norisi; tās dalībnieki dāvināja Līvānu Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcai šūtus spilnventiņus un krēslu paliktņus. Īpaši sirsnīga bijusi senioru ideja izgatavot un nodot Līvānu novada dzimtsarakstu nodaļai pašu adītus zābaciņus, lai tie tiktu dāvināti Līvānu novada jaundzimušajiem bērniem. Balvu novada Briežuciemā biedrība „Saulessvece” mudināja jaunu prasmju apgūšanu dekupāžas darbnīcās, apkaimes labiekārtošanu, kā arī bērnu un jauniešu grāmatas par projekta norisi veidošanu. Citā Latvijas pusē, Kurmenē biedrība „Kurmenes viļņi” īstenoja aktivitātes ar kopējo nosaukumu „Citāda Kurmene” – notika sporta diena ar orientēšanos un virvju trase, ģimenēm ar bērniem bija iespēja aizbraukt uz Rīgas Zooloģisko dārzu, notika radošās ēst gatavošanas sacensības, kā arī Vecumnieku novadā darbojošos biedrību seminārs savstarpējās sadarbības prasmju spēcināšanai.

Beverīnas novada biedrība „Iespēju durvis radās SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” rezultātā, apvienojoties cilvēkiem, kuri tic sava novada un tā cilvēku nākotnei. Kā atzīst Linda Krūmiņa, „šī projekta ietvaros mēs turpinām veicināt veselas, gudras un aktīvas sabiedrība veidošanos Beverīnā; cilvēki iesaistās, tēvi būvē bērnu rotaļu laukumus, kopīgi strādājam un kopīgi atpūšamies, un izrādās, ka atsaucība ir lielāka, nekā gaidījām.” Tēvu aktivitāte pamanīta arī Briežuciemā, kur cilvēki labiekārto apstādījumus un „neprasa ne santīma, jo saprot, ka tas ir viņu bērniem,” saka projekta vadītāja Silvija Ločmele. Savukārt Dagdas novada biedrības „Nākotnei” dalībnieces stāsta, cik brīnišķīgi bijis uzņemt ciemiņus no Vīpes, kuri mācīja tapošanu, filcēšanu, ziepju vārīšanu un daudzas citas lietas, kā arī apskatīja vietējos skaistumus, par ko, kā saka Žanna Ļaha saka, „vietējie bija tik priecīgi, jo neviens neatceras, ka pie mums kāds būtu braucis ekskursijā.”

26.oktobrī uz projekta noslēguma pasākumu par spīti sniegam un vētrai sabrauca visu iesaistīto biedrību un pašvaldību pārstāvji, lai iepazīstos ar rezultātiem, mācītos cits no cita un iezīmētu nākotnes ieceres. No katras NVO sagatavotajām kolāžām/plakātiem, kuros atspoguļotas projekta īstenošanas norises un labie darbi, tika izveidota izstāde, kurā smelties idejas un iedvesmu tālākajiem darbiem. Par kopienu aktivitātēm top dokumentālā filma, kas palīdzēs pastāstīt par Latvijā notiekošo citu Eiropas valstu mazajām biedrībām.

Interesanti atzīmēt, ka Latvija atšķirībā no pārējām dalībvalstīm iesniedza kopīgu projekta pieteikumu, kas ne vien tika atbalstīts, bet saņēma papildus finansējumu, jo uzskatāmi demonstrēja, kā iespējams apvienot NVO kapacitātes celšanu un praktisku darbību, kurā piedalās un kuras rezultātus jūt paši kopienas iedzīvotāji. Kā atzina vadošās organizācijas, biedrības „Cerību spārni” pārstāvji, „tas apliecina, ka sadarbība „atmaksājas”, un kopā darot var sasniegt labus rezultātus.”

Aija Tūna, projekta konsultante

komentāri


Comments are currently closed.