Kafija ar politiķiem, radošā un sporta diena – tas viss Brocēnos

Pagājušo ceturtdien pie mums notika vienkārši lieliska “Kafija ar politiķiem”, kas nesa ļoti labus augļus un atkal ienesa mūsu kopienā jaunu ikgadēju tradīciju, kā arī pavēra vēl vienu jaunu sadarbības veidu lēmējvarai ar kopienas iedzīvotājiem. Tā netieši un neplānoti ar šo projektu esam cēluši mūsu pašvaldības latiņu kopienas iedzīvotāju acīs.Kafija ar politikiem

Vairāk par šo pasākumu, kā arī sporta un radošo dienu zina pastāstīt Kristīne Lieldaudziete, kura, kā saka vietējie, esot šī projekta atradums. Broceni- sporta un radosa diena

komentāri


Comments are currently closed.