Mēneša arhīvs: October, 2012

Iemācījāmies atrast iespējas un resursus

Tāda bija viena no galvenajām atziņām, kas izkristalizējās kopienu  projekta noslēguma konferencē Siguldā. Ar gandarījumu vērojām, kā skolas un biedrības sadarbojas un vairs nav svarīgi, kas ko dara, ja darāmais vērsts uz visu kopīgo labumu. Kopsavilkumu par projekta norisi un rezultātiem skatieties klātpieliktajā materiālā.
https://ej.uz/grassroots-sigulda1

Iespēja vairāk uzzināt par sociālo uzņēmējdarbību

8. un 9. novembrī Rīgā notiks Sociālās uzņēmējdarbības forums. Tas paver iespēju uzzināt citu idejas un to rezutātus, piestrādāt pie savu ideju precizēšanas, atrast interesantus un zinošus sarunu biedrus un veidot jaunas partnerības. Vairāk informācijas pielikumā un www.sefriga.lv . Nāciet droši, tiks nodrošināta arī norises tulkošana latviešu valodā! SEF 2012_Programme 8-9 nov

Gribētos, lai nepajuktu

Atbraucot mājās no pasākuma bija tāda patiešām tāda labi dīvaina sajūta. Laikam nekad tāda man nav bijusi – tāda kā pēc ģimenes svinībām. Un patiesi apbrīnoju Žannu – nu kā tiem latgaliešiem tā sirsnība tā padodas; katram tāda dāvaniņa; bet tas taču nemaz nav tik ātri tādu uztaisīt!Tā gribētos, lai šī “timuriešu vienība” nepajuktu. Linda no Beverīnas

Mēs savai kopienai – mēs to paveicām

26. oktobrī ar noslēguma konferenci savu kulmināciju sasniedza laika ziņā īss, bet darbiem un notikumiem piesātināts projekts, kurā piedalījās nelielas biedrības no 12 Latvijas pašvaldībām, tai skaitā 8 mūsu iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 1. kārtas dalībnieki. Projekta un visas starptautiskās iniciatīva mērķis bija atklāt kopienās esošo enerģiju, daudzveidību, resursus, par kuriem cilvēki bieži vien pat neiedomājas. Šo pāris mēnešu laikā redzējām, kā atplaukst un mainās cilvēki, kā pieaug viņu pašvērtējums, kā viņi pamazām notic, ka viņu prasmes un domas ir nozīmīgas. Turpināt lasīt…

Biedrība „Saulessvece” iekrāso Briežuciema rudeni

Rudens krāso koku lapas raibos un acij tīkamos rakstos. Raibs un pasākumiem bagāts šoruden ir arī Briežuciema kultūras, vides un izglītības pasākumu klāsts. 25.augustā visi Briežuciema bērni un jaunieši varēja radoši un sportiski izpausties kultūras nama un biedrības „Saulessvece” kopīgi rīkotajā pasākumā „Jautrās brilles”. Darbojās Krāmu tirdziņš, kopā ar pasākuma vadītāju Pepiju Garzeķi tika austa lielā bize. Turpināt lasīt…

Zābaciņi sasnieguši adresātus

Iedvesmai jauks stāsts par to, kā senioru aktivitātes tiek atbalstītas Līvānos. http://www.lrtv.lv/node/1615

Tiek izsludināta SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām ” 2. kārta „Skola kā kopienas attīstības resurss”

Ar patiesu prieku darām zināmu, ka Sorosa fonds – Latvija (SFL) saņēmis apstiprinājumu projekta pieteikumam, kas paredz turpināt atbalsta sniegšanu mazo skolu pārveidei par daudzfunkcionāliem vietējās kopienas centriem. Iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” ietvaros tiks sekmēta skolas kā intelektuāla un fiziska resursa pilnvērtīga un efektīva izmantošana Latvijas mazo skolu un pašvaldību iedzīvotāju izglītības, nodarbinātības un sociālo vajadzību atbalstam un pilsoniskajai līdzdalībai. Līdzdalībai iniciatīvas 2. kārtā atklāta konkursa kārtībā var pieteikties pašvaldības ar savām izglītības iestādēm, kas atbilst konkursa sludinājumā norādītajām prasībām. Turpināt lasīt…

Jaunumi no Kazdangas

Mums Kazdangā atkal jaunumi: 3. un 4. oktobrī uzņēmām Līvānu biedrības  “Baltā māja ” kolēģes. Rādījām Aizputi un Kazdangu, sportojām, tikāmies ar pagasta pārvaldes priekšsēdētāju, staigājām pa rudenīgo parku, mācījāmies rokdarbus. Priecājāmies, ka kārtējais projekts deva šādu  iespēju satikties! Savukārt 8.oktobrī ar Kazdangas pagasta pārvaldes līdzfinansējumu visi, kuri tīrīja upi, devās nopelnītā braucienā uz Liepāju; bija Karostas apskate, Dzintara boulings un daudz kas cits. Ir tā, ka darbs dzen darbu, bet tā ir labi. Tagad gatavojamies uz nevalstisko organizāciju tikšanos 26. oktobrī Siguldā.

Līvānu senioru dāvanas nonāk pie adresātiem

Tik vienkārši un tik aizkustinoši – ar sirds siltumu darināts zābaciņš tikko dzimušam mazulītim, labas domas domājot pagatavoti spilventiņi un krēslu paliktņi vietējai baznīcai, tam pa vidu senioru smaidi un prieks par kopā būšanu un spēju sasniegt citus. Apliecinājums, ka seniori ir nozīmīga, vērtīga un aktīva mūsu kopienu daļa. Tā lietas prot sakārtot Līvānos. Vairāk lasiet biedrības “Baltā māja” mājas lapā. www.baltamaja.lv

Dagdas novadā izprot vietējo cilvēku vajadzības

Ar prieku vērojam, ka Dagdas novada Bērziņu pagastā izveidotais brīvā laika pavadīšanas centrs “Upmala” bijušās skolas telpās turpina aktīvi darboties arī pēc tam, kad beidzās SFL finanšu atbalsts. Vēl lielāks prieks par to, ka novada pašvaldība saredzējusi šāda centra vērtību. Labs piemērs citiem. Vairāk lasiet laikraksta “latgales Laiks” rakstā, ko piedāvājam ar ziņu aģentūras Leta atbalstu. centrs Upmala-Dagdas novads