Šūšanas prakses vieta – Salas pamatskola

Piedaloties Sorosa fonda – Latvija projektā “Pārmaiņu iespēja skolām”, tika iegādāta mūsdienīga šujmašīna, kura tiek izmantota mājturība un tehnoloģiju stundās. Arī vecākiem un vecvecākiem, kuriem ir prasmes strādāt ar mašīnu, tā ir iespēja skolā šūdināt jaunus tērpus vai pielabot esošos apģērbus. Jaunais mācību gads atnesis vēl dažas jaunas iespējas. Ar šī gada 4. septembri, pateicoties mācību centra BUTS filiāles nodaļas vadītājai Astrīdai Klaužai un sadarbībai ar Salas pamatskolu, tika dota iespēja iziet drēbnieka praksi mācību centra BUTS audzēknei Ludmilai Rubānei. Mājturības skolotāja A.Vjakse priecājas, ka vecāki, kuriem ir kuplas ģimenes – audzina četrus bērnus, ir interese par jauna aroda apgūšanu, mājas budžeta līdzekļu ietaupījumu un laika ekonomiju, ka nav jābrauc uz Preiļiem, lai pielabotu, atliektu u.c. kādu apģērbu.

Patīkami, ka Ludmila uz skolu nāk ar smaidu. Viņai tas patīk, ka viņa nāk kopā ar jaunākajiem dēliem – 1.klases skolnieku Jāni un 7.klases skolnieku Lauri. Esam ierādījuši darbam mājīgu un saulainu telpu darbam.

Tā kā mūsu skolā darbojas internāts, kurā visu nedēļu dzīvo 22 skolēni, praktikante mums šuj internātam veļu. Pati praktikante atzīt, ka viņai patīk ierādītā saulainā darba telpa un mūsdienīgā šujmašīna, kuru lietojot viņa apgūst jaunās tehnoloģijas, apgūst šūšanas iemaņas, kas noderēs turpmākā dzīvē savas ģimenes budžeta līdzekļu ietaupījumam, kā arī viņa varēs kaut nedaudz izpalīdzēt, varbūt arī nopelnīt šujot kaimiņiem, draugiem.

Šujmašīna tika ļoti daudz izmantota arī vasaras laikā. Vecmāmiņa Valentīna šuva dvielīšus skolas virtuvei un internātam, tautiskos brunčus, arī aubītes un priekšautiņus.

Mācību gada laikā šujmašīnu izmatoja arī gatavojoties un piedaloties starptautiskajā tekstilmākslas izstādē Rīgā Ķīpsalas hallē. Četras meitenes bija priecīgas, ka varēja strādāt ar mūsdienīgām šujmašīnām. Visi darbi bija izstādīti starptautiskā izstādē.

komentāri


Comments are currently closed.