Mēneša arhīvs: September, 2012

Lapa 2 no 2

Labie darbi Salas pamatskolā: dīķim jauna rota un āboli visiem

Mūsu skolas teritorijā šogad dāsni ražo ābeļdārzs, gan ābeles, kuras ir auguša vairāk kā 40 gadus un ābelītes, kurām ir tikai 5 un mazāk gadu. Starp ābeļdārzu un futbola laukumu skolā ir liels dīķis. Bērniem tur patīk un apkārtnes jauniešiem, kā arī vecvecāki nāk ar mazbērniem vasaras mēnešos peldēties, jo tuvākais Pieniņu ezers ir 8km attālumā. Ilgi domājām kā iežogot dīķi, lai samazināti iežogojuma izmaksas. Šī gada ziemā tika sagatavotas klūgas un augusta mēnesī skolas darbinieki, pieliekot savu radošo domu, nožogoja dīķi. Izmaksas sastāda līdz 3 Ls, prieks visiem liels. Turpināt lasīt…

Vīpes biedrība „Dzirnakmens” – kopienas spēcināšanas, sadarbības un pieredzes veidošanai

Ir 24.augusta rīts. Līdz ar saullēktu, kas cauri mākoņu palagiem, sola mums jauku un saulainu dienu, dodamies ceļā. Pļavas zālē mirdz rasa, un zirnekļu tīmekļi veido māksliniecisku tīklojumu, virs Daugavas vietām pelēki miglas kamoli kā mazi zaķēni, piedod ainavai īpašu skaistumu. Mūsu pagasta autobusiņš ar 26 pasažieru vietām piepildīts, lai biedrības „Dzirnakmens” organizētais brauciens uz Latgali, varētu sākties. Vīpes pamatskola piedalījās SFL projektā „ Pārmaiņu skolas” un arī tagad turpina iesāktās aktivitātes, sadarbojoties ar vietējo kopienu un cilvēkiem, tos iesaistot jaunās un radošās aktivitātēs. Turpināt lasīt…

Tēva diena Salas pamatskolā

Jau trešo mācību gadu Salas pamatskola skolēni sirsnīgi un mīļi gatavo apsveikumus tēviem. Šogad katrs 1.-9.klases skolēns sagatavoja sveicinu savam tētim, un 7. septembrī tika svinēti skaisti svētki. Vēlamies padalīties ar dažiem no skolēnu sagatavotajiem sveicieniem. Turpināt lasīt…

Radošā diena Bērziņu pagastā

“Mēs – mūsu pagasta labklājībai” – tādu nosaukumu vietējām aktivitātēm projekta ietvaros izvēlējušies Bērziņu pagasta NVO “Nākotnei” aktīvisti, kas izmanto SFL iniciatīvas laikā izveidoto brīvā laika pavadīšanas centru “Upmala” savas apkārtnes iedzīvotāju aktivizēšanai un saliedēšanai. Par to vairāk Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada avīzes rakstā.

Lai skaists, darbīgs un gandarījuma pilns jaunais mācību gads!

Nav svarīgi, vai skola ir liela vai maza – skolai jābūt labai. Labai priekš katra bērna, katra skolēna un ģimenes, katra kopienas iedzīvotāja. Ar labu skolu mēs vispirms saprotam kvalitatīvu, attīstošu, vienlaikus iejūtīgu un strukturētu izglītības procesu. Tādu, kurā lietas notiek ne tāpēc, “lai būtu kas jauns”, ne tāpēc, ka “dabūjām projektu” un pat ne tāpēc, “lai skolēniem interesantāk”, bet tāpēc, ka zinām, ko gribam paveikt un kurp gribam aiziet. Skola, kurā visam  kolektīvam kopā ar ģimenēm un vietējo sabiedrību ir skaidra un vienota izpratne par to, kas nepieciešams 21. gadsimta dzīvē, un kā vietējā skola to var sniegt, apvienojot vajadzības un iespējas, darbojoties kā vietējās sabiedrības intelektuālais un fiziskais resurss. Turpināt lasīt…

Latvijas pieredzi uzklausa Bulgārijā

Augusta beigās Bulgārijā notika starptautisks forums, kura ietvaros tika prezentēta arī SFL iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām” pieredze. Aijas Tūnas referātā tika akcentēta skolas kā kopienas centra loma mācīšanās motivācijas veidošanā un agrīnas skolas atstāšanas novēršanā, kā arī mūžizglītības un nodarbinātas sekmēšanā visu paaudžu kopienas iedzīvotājiem. Prezentācija atrodama http://fbsc-net.eu/eng/PPT/Aija%20Tuna.pdf