Kazdangas jaunsargi piedalās Alokstes upes un tās krastu sakopšanā

Mūsu 2. Alokstes upes talka izvērtās vēl plašāka, jo upe ir ļoti piesārņota. Kopā ar jauniešiem strādāja arī  kopienas vecākā paaudze, pēc talkas bija kopīga pirts, vakariņas, pārrunas. Vecākajai dalībniecei -70 gadi, un viņa bija sajūsmā. Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījušies arī Kazdangas jaunsargi viņu instruktora Kaspara Rudīša vadībā, saprotot to, cik svarīgi ir sakopt vidi sev apkārt, lai pēc tam to varētu izmantot un priecāties par paveikto un iespējām laivot pa Alokstes upi. Otrajā talkošanā 15.  un 16. septembrī divās dienās jaunsargi veica 3 km upes attīrīšanu no sagāztajiem kokiem un bebru izveidotajiem aizsprostiem un ieplānotais uzdevums tika izpildīts. Alokstes upe vietām ir sekla, tāpēc labākais laiks izmantot upi laivošanai būtu agrā pavasarī – aprīlī, maijā. Alokste ir Tebras upes lielākā pieteka. Upes kopējais garums ir 44.km. Tā savu tecējumu uzsāk Tīdu ezerā netālu no Kalvenes. Alokstes krasti ir samērā stāvi (tas gan netraucēs atrast piemērotu teltsvietu) un mazapdzīvoti. Tieši upes neskartā daba ir tās lielākā bagātība. Aizvijoties garām Apriķu muižai, Alokste no upes kļūst par ko līdzīgu ezeram. Tam par iemeslu ir pagājušā gadsimta vidū uzceltais Apriķu (agrāk – Kirova v.n.) HES. Šķērsojot upes uzpludināto daļu, tā atkal kļūst līkumiem bagāta un būs iespēja baudīt Alokstes mežonīgās ainavas līdz pat tās ietekai Tebrā netālu no Apriķiem. Alokste noteikti neliks vilties tiem laivotājiem, kuri laivā līdzi mīl ņemt makšķeri.

Mēs vēlamies visiem pateikt paldies! Tāpēc Kazdangas pagasta pārvalde atbalstīja priekšlikumu: Balva visiem dalībniekiem būs  projekta noslēgumā ekskursija uz Liepāju -kino, boulinga spēle. Tas mums sākumā pat nebija plānots.
Iegādājāmies tik vajadzīgas lietas sportam un atpūtai pie dabas; laivu, instrumentus, vestes.

Tās visas ir mūsu veiksmes. Projekta grupas tikšanās un darbu plānošana.
Labais darbs -sakopta daba Kazdangā.
Lielo un mazāko talcinieku gandarījums par paveikto darbu!
Vecāku lepnums par saviem bērniem!
Pašapziņas celšana, atbalsts, draudzība.
Drosme. Saliedētība.
Kopā būšana.
Jaunsargu vadītāja vīrišķības, cilvēcības paraugs jauniešiem,  prasme darboties kopā ar bērniem un tik daudz viņiem iemācīt un dot bez vārdiem.
Izaicinājumi visiem: vīrišķības un drosmes pārbaudījumi. Tas redzams arī foto. Nolēmām, ka darbu turpināsim!
Tas viss -mūsu kopīgā projekta nopelns.

komentāri


Comments are currently closed.