Kazdangā tīra upi un stiprina vietējo kopienu

Kazdangas pusē norit lieli darbi – projekta „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai” ietvaros vietējie iedzīvotāji biedrības „Kodols” vadībā plāno sakārtot laivošanai piemērotu Alokstes upi 10 km posmā Kannenieki –Kazdangas dīķis. Iecerēts, ka darot šo darbu tiks veicināta kvalitatīva iedzīvotāju aktīvu brīvā laika pavadīšana un iesaistīšanās tūrisma un sporta aktivitātēs, kā arī paaudžu sadarbība un kopīga strādāšana pašu labumam. Pirmā darbošanās jau notikusi un visi ir laimīgi, kā to redzam no fotogrāfijām. Nākamā darba diena – 15. septembris. Nāciet talkā! Kazdanga-Alokstes upes tirisana

 

komentāri


Comments are currently closed.