Iespēja Beverīnas novada iedzīvotājiem papildināt savas zināšanas

Biedrība “Iespēju durvis” Beverīnā tika dibināta 2010. gadā kā Sorosa fonda – Latvija īstenotās iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām” Beverīnas novadā īstenotā projekta “Dzīves skola” ideju pārņēmēja un turpinātāja, tāpēc visi tālākie biedrības projekti tiek plānoti ar skolu piedalīšanos un atbalstu tām. Biedrība aicina iedzīvotājus, kuriem nav vienaldzīgs skolu turpmākais liktenis Beverīnas novadā, kā arī tos, kuriem ir vēlme pašiem izglītoties un attīstīties,  iesaistīties biedrības darbībā, kļūstot par tās biedriem. Šoruden paredzēts plašs darbību klāsts, par ko vairāk var izlasīt Beverīnas novada mājaslapā. http://www.beverinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1892:iespja-novada-iedzvotjiem-papildint-savas-zinanas&catid=102:aktualittes-skols&Itemid=285

komentāri


Comments are currently closed.