Mēneša arhīvs: September, 2012

Vēl viena ideja: kas un kā notiek Siguldā

19. septembrī Siguldas novada Dienas centrā notika pasākums „Rudens brīnums 2012”, kas bija īpašs ne tikai ar to, ka tika demonstrētas un izgaršotas visdažādākās rudens veltes, bet arī ar to, ka tajā piedalījās deviņas vietējās nevalstiskās organizācijas. To organizēja Siguldas novada bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni”, savedot kopā lielus un mazus, ceļot gaismā talantus un spēcinot sadarbību ar pašvaldību. Kā saka Eva Viļķina, „Cerību spārnu vadītāja”: „Vietējo cilvēku pacelšana saulītē ir būtiska, tad viņi gatavi arī turpmāk sadarboties.” Vairāk lasiet pievienotajā rakstā. cerību sparni Preses_relize_Rudens_brinums

Re, kur mana Ome!

Laikā, kad entuziasti Latvijas novados cenšas atjaunot kino skatīšanās tradīciju, Brocēnos šoruden gāja soli tālāk, izmēģinot kopīgu brīvdabas kino skatīšanos. Un tas bija vairāk nekā kino; tas bija dokumentālais kino par pašu brocēniešu neseno, bet jaunajiem tik un tā pasvešo vēsturi. Varbūt šī ideja iepatīkas arī jums! Turpināt lasīt…

Briežuciema skolā izaugusi “Saulessvece”

Mazais punktiņš Latvijas kartes ziemeļaustrumos ar nosaukumu Briežuciems slēpj sevī daudz spēka, radošuma un dzīvīguma. Briežuciema pagastā ir ne vairāk par 600 iedzīvotājiem, bet kopīgiem spēkiem mēs esam veicinājuši savas dzīves kvalitāti – ir labiekārtots rotaļu laukums bērniem, tiek organizētas talkas, notiek dažādi kultūras, sporta un mūžizglītības pasākumi. Pirmie Balvu novadā esam realizējuši tiešsaites nodarbību. Kāpēc mēs to darām? Jo gribam labāku dzīvi sev un saviem bērniem. Mums ir vēl daudz sapņu un ieceru. Turpināt lasīt…

Idejai – Līvānu seniori dāvinās adītus zābaciņus mazuļiem

1. oktobrī Līvānu biedrības „Baltā māja” labdarības akcijas „Kopā labāk” dalībnieki – seniori nodos Līvānu novada dzimtsarakstu nodaļai adītus zābaciņus dāvināšanai Līvānu novada jaundzimušajiem bērniem. 27. septembrī labdarības akcijas dalībnieki dāvinās Līvānu Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcai šūtus spilventiņus un krēslu paliktņus. Turpināt lasīt…

Vīpes skolas saimei pievienojas mazuļi

Pārmaiņu skolu laikā aizsāktā rosība Vīpe nerimstas. Cita starpā liels notikums gaidāms 1. oktobrī – tieši tad darbu uzsāks pirmsskolas izglītības grupa bērniem no 1,5 – 4 gadu vecumam. Tā Vīpes skola audzina savu nākotni. Vairāk par Vīpes jaunumiem lasiet laikraksta “Brīvā Daugava” publikācijā. Vipe sept 2012

Atpūtas vietas iekārtošana Kazdangā

18.septembrī Kazdangā tika realizēts Latvijas Pašvaldības projekts „Iepazīstam koku visu reģionu pašvaldībās „Meža dienās 2012””. Kurzemē tika atbalstīti tikai divi projekti – Aizputes novada Kazdangas pagastā projekts „Ielūdz Kazdangas baronese!” un Talsu novada Īves pagasta Tiņģeres pils parkā. Projekta finansētājs – Meža attīstības fonds. Projekta kopējās izmaksas 585.00 LVL. Turpināt lasīt…

Kazdangas jaunsargi piedalās Alokstes upes un tās krastu sakopšanā

Mūsu 2. Alokstes upes talka izvērtās vēl plašāka, jo upe ir ļoti piesārņota. Kopā ar jauniešiem strādāja arī  kopienas vecākā paaudze, pēc talkas bija kopīga pirts, vakariņas, pārrunas. Vecākajai dalībniecei -70 gadi, un viņa bija sajūsmā. Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījušies arī Kazdangas jaunsargi viņu instruktora Kaspara Rudīša vadībā, saprotot to, cik svarīgi ir sakopt vidi sev apkārt, lai pēc tam to varētu izmantot un priecāties par paveikto un iespējām laivot pa Alokstes upi. Otrajā talkošanā 15.  un 16. septembrī divās dienās jaunsargi veica 3 km upes attīrīšanu no sagāztajiem kokiem un bebru izveidotajiem aizsprostiem un ieplānotais uzdevums tika izpildīts. Turpināt lasīt…

Šūšanas prakses vieta – Salas pamatskola

Piedaloties Sorosa fonda – Latvija projektā “Pārmaiņu iespēja skolām”, tika iegādāta mūsdienīga šujmašīna, kura tiek izmantota mājturība un tehnoloģiju stundās. Arī vecākiem un vecvecākiem, kuriem ir prasmes strādāt ar mašīnu, tā ir iespēja skolā šūdināt jaunus tērpus vai pielabot esošos apģērbus. Jaunais mācību gads atnesis vēl dažas jaunas iespējas. Turpināt lasīt…

Kazdangā tīra upi un stiprina vietējo kopienu

Kazdangas pusē norit lieli darbi – projekta „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai” ietvaros vietējie iedzīvotāji biedrības „Kodols” vadībā plāno sakārtot laivošanai piemērotu Alokstes upi 10 km posmā Kannenieki –Kazdangas dīķis. Iecerēts, ka darot šo darbu tiks veicināta kvalitatīva iedzīvotāju aktīvu brīvā laika pavadīšana un iesaistīšanās tūrisma un sporta aktivitātēs, kā arī paaudžu sadarbība un kopīga strādāšana pašu labumam. Turpināt lasīt…

Iespēja Beverīnas novada iedzīvotājiem papildināt savas zināšanas

Biedrība “Iespēju durvis” Beverīnā tika dibināta 2010. gadā kā Sorosa fonda – Latvija īstenotās iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām” Beverīnas novadā īstenotā projekta “Dzīves skola” ideju pārņēmēja un turpinātāja, tāpēc visi tālākie biedrības projekti tiek plānoti ar skolu piedalīšanos un atbalstu tām. Biedrība aicina iedzīvotājus, kuriem nav vienaldzīgs skolu turpmākais liktenis Beverīnas novadā, kā arī tos, kuriem ir vēlme pašiem izglītoties un attīstīties,  iesaistīties biedrības darbībā, kļūstot par tās biedriem. Šoruden paredzēts plašs darbību klāsts, par ko vairāk var izlasīt Beverīnas novada mājaslapā. http://www.beverinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1892:iespja-novada-iedzvotjiem-papildint-savas-zinanas&catid=102:aktualittes-skols&Itemid=285