Vīpē būs garākā sviestmaize un putu ballīte

Ar Atvērtās sabiedrības fonda Izglītības atbalsta programmas gādību kopienu nevalstiskajām organizācijām dota iespēja gūt atbalstu vietējo iedzīvotāju iniciatīvas un NVO lomas spēcināšanai, piedaloties projektā „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai”. Projekts aizsākās š.g.1.augustā un ilgs līdz 31.oktobrim. Krustpils novada Vīpes pagasta Kopienas Iniciatīvu Atbalsta Biedrība „Dzirnakmens” ir viena no divpadsmit partnerorganizācijām šajā projektā, kur piedalās ar savu projektu „Rotaļu laukuma ierīkošana Krustpils novada Vīpes pamatskolā”.

Projekta mērķis ir: veicināt sociāli mazaizsargātu iedzīvotāju grupu iekļaušanos sabiedrībā, sniegt atbalstu skolas, ģimeņu un sabiedrības sadarbībai, attīstīt kopienas iedzīvotāju radošās prasmes, akcentējot pilsoniskās līdzdalības lomu labklājības celšanā un nodarbības potenciāla attīstīšanā, rosinot un ieinteresējot gan Vīpes, gan novada iedzīvotājus, aktīvāk piedalīties sabiedriskajā dzīvē un apgūt jaunas prasmes. Plānotās aktivitātes: 1) Rotaļu laukuma ierīkošana Vīpes pamatskolā (smilšu kaste, slīdkalniņš, šūpoles, rotaļlietas smilšu kastei) un apzaļumošana; 2) Pieredzes apmaiņas brauciens uz Līvānu novada biedrību „Baltā māja” un Dagdas novada biedrību „Nākotnei”; 3) Rotaļu laukuma atklāšana, čaklo kopienas iedzīvotāju godināšana (pasākuma laikā darbosies Miķeļdienas tirdziņš, tiks uzstādīts Vīpes rekords – garākās sviestmaizes pagatavošana, nomērīšana un kopīga notiesāšana, radošās darbnīcas (koka lādīšu izgatavošana, kopīga lakata aušana uz rāmja, koka pērlīšu rotājumu izgatavošana), tamborēšanas sacensības. Noslēgumā – „Putu ballīte ar putu kariem”.

Tikai strādājot kopā mēs izdarām lielas lietas!

Kopienas Iniciatīvu Atbalsta Biedrības „Dzirnakmens” vārdā Ineta Šeinova

komentāri


Comments are currently closed.