Kopienu aktīvistu satikšanās: Sigulda – Brocēni

20.augustā projekta „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai” ietvaros Siguldas nevalstiskā organizācija bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni” ieradās Brocēnos pie ģimeņu biedrības „Ligzda”, lai piedalītos Brocēnu novada projekta „Brocēni: viens – otram” aktivitātē „Iepazīstam sevi”, kā arī pieredzes apmaiņā, lai stiprinātu sadarbību, bagātinātos nevalstisko organizāciju darbības pieredzē, lepotos ar to, kas paveikts un dalītos ar saviem resursiem un labo praksi. Par to, cik brīnišķīgs izvērtās šis pasākums, lasiet pievienotajā rakstā un ieraugiet fotogrāfijās. Ceribu sparni viesojas Brocenos

komentāri


Comments are currently closed.