Beverīnā „mīlestība iet caur vēderu”, čaklām rokām un sadarbību

Beverīnas novada biedrība “Iespēju durvis”  šovasar piedalījās trīs projektu konkursos un saņēma atbalstu visiem trim iesniegtajiem projektiem. Divi no tiem bija mazo projektu konkursi, kurus organizēja attiecīgi Valmieras novada fonds (Labo darbu programmas 2012. gada ideju konkurss “Dari sev un citiem”) un Hipotēku banka (projektu konkurss “Mēs paši”), trešais ir īpašs gadījums ar atsevišķu stāstu. Valmieras novada fonda konkursā biedrība saņēma 300 latu atbalstu trauku iegādei projektā “Mīlestība iet caur vēderu”. Šajā projektā novada iedzīvotājiem būs iespējams piedalīties  kulinārijas nodarbībās, kurās ne tikai notiku ēst gatavošana, bet arī apgūta galda klāšana, pareiza uzvedība pie galda, ģimenes svētku organizēšana, pašdarinātu dāvaniņu, apsveikumu, galda karšu gatavošana. Projekta ietvaros nodarbības tiks organizētas septembrī, oktobrī un novembrī visās trīs novada skolās – tās paredzētas visiem interesentiem – mammām un tētiem, bērniem un vecvecākiem. Ar gatavošanas māku un savām īpašajām receptēm dalīsimies paši, pieaicinot profesionāļus, kas atklās mums, piemēram, ēdienu dekorēšanas vai pareizas galda klāšanas noslēpumus.

Savukārt Hipotēku bankas konkursā biedrībai tikai piešķirti 200 lati šujmašīnas iegādei projektā “Mobilais radošo darbu centrs Beverīnas novada iedzīvotājiem”. Sākotnēji gan projektā tika plānots iegādāties arī vēl citus rokdarbu instrumentus, taču esam pateicīgi par šo piešķirto atbalstu. Šī projekta ietvaros paredzētas nodarbības, kurās dalībnieki varēs apgūt šūšanas prasmes un arī dažādus rokdarbus – arī šī projekta ietvaros nodarbības notiks skolās, no septembra līdz oktobrim. Kā jau norāda projekta nosaukums, aprīkojums būs “mobils”, tas ir, pēc nepieciešamības izmantojams visās novada skolās, paredzēts, ka nodarbības turpināsies arī pēc projekta beigām.

Visbeidzot, par trešo projektu. Šis projekts ir turpinājums starptautiskam projektam “Grassoots Europe for Local Wellbeing” jeb “Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”, kurā 2011. gadā biedrību uzaicināja piedalīties Izglītības un attīstības centrs (IAC). Toreiz projektā piedalījās piecas Eiropas Savienības valstis un to finansēja Atvērtās sabiedrības fonds (Open Society Foundations). Patlaban fonds ir piešķīris līdzekļus minētā projekta idejas turpinājumam un biedrība “Iespēju durvis” atkal tika aicināta tajā piedalīties. Šoreiz katrai dalībvalstij tika piešķirta summa projektu īstenošanai ar diviem galvenajiem nosacījumiem – aktivitātēm jābūt balstītām uz vietējo iedzīvotāju vēlmēm un tam jānodrošina pēc iespējas plašāka sadarbība – gan ar iedzīvotājiem, gan pašvaldību, gan nevalstisko organizāciju starpā. Finansējums nebija pārāk liels – 25 000 ASV dolāri katrai valstij, un pašas dalībvalsts ziņā tika atstāts lēmums, vai tā iesniegs vienu vai vairākus projektus. Šī gada pavasarī IAC organizēja vairākus seminārus, kurā notika darbs pie projekta ideju sagatavošanas un šo semināru laikā izveidojās 12 nevalstisko organizāciju grupa, kura tad arī sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu ar nosaukumu „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai”. Kopā ar biedrību “Iespēju durvis” projektā piedalās arī biedrība „Saulessvece” (Balvi), „Allažu attīstības biedrība” (Sigulda), Ģimeņu biedrība „Ligzda” (Brocēni), biedrība „Dzirnakmens” (Krustpils), biedrība „Kurmenes viļņi” (Vecumnieki), fonds „Skolai pie ezeriņa” (Valmiera), biedrība „Kodols” (Aizpute), biedrība „Nākotnei” (Dagda), biedrība „Balta māja” (Līvāni), „Viļakas skolēnu vecāku biedrība” (Viļaka) un biedrība “Cerību spārni” (Sigulda), kura ir šī projekta galvenais partneris un finansējuma administrators – tādējādi patiešām pārstāvam visu Latviju. Varam lepoties ar to, ka Latvija bija vienīgā valsts, kura iesniedza vienu projektu – pārējie dalībnieki nebija spējuši vienoties, kā arī ar to, ka finansētājiem projekts bija tik ļoti iepaticies, ka Latvijai tika piešķirts vēl papildus finansējums. Projektā paredzēti vairāki kopīgi “lielie” pasākumi projekta dalīborganizācijām, kā arī katrai organizācijai tika piešķirti 850 lati vietējo aktivitāšu organizēšanai. Biedrības “Iespēju durvis” projektā ar nosaukumu “Veselas, aktīvas un gudras kopienas veidošana Beverīnas novadā” iedzīvotājiem būs iespējams apmeklēt gan vingrošanas nodarbības, gan seminārus par radošu pieeju uzņēmējdarbībai, ainavu dizainu un pašgatavotiem kosmētikas līdzekļiem katrā pagastā. Nodarbību tēmas izvēlētas, pamatojoties uz pavasarī skolās veikto iedzīvotāju aptauju. Tāpat arī katrā pagastā tiks paveikts kāds labs darbs ar sabiedrisku ieguvumu – Trikātā paredzēts uzstādīt šūpoles skolas rotaļu laukumā, Brenguļos tiks veidots dzīvžoga kā ceļu norobežojošas joslas stādījums, bet Kauguros pie skolas tiks uzstādīti interesanti koka sportošanas elementi.

Mūs gaida patiesi interesants un darbīgs rudens!

Biedrība “Iespēju durvis” tika dibināta 2010. gadā kā Sorosa fonda Latvijā īstenotās “Pārmaiņu skolu” programmas ietvaros Beverīnas novadā īstenotā projekta “Dzīves skola” ideju pārņēmēja un turpinātāja, tāpēc visi projekti tiek plānoti ar skolu piedalīšanos un atbalstu tām. Aicinām iedzīvotājus, kuriem nav vienaldzīgs skolu turpmākais liktenis Beverīnas novadā iesaistīties biedrības darbībā, kļūstot par tās biedriem.

Linda Krūmiņa,

Biedrības “Iespēju durvis” vadītāja

tālr. 29431271

komentāri


Comments are currently closed.