Mēneša arhīvs: August, 2012

Kopienu aktīvistu satikšanās: Sigulda – Brocēni

20.augustā projekta „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai” ietvaros Siguldas nevalstiskā organizācija bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni” ieradās Brocēnos pie ģimeņu biedrības „Ligzda”, lai piedalītos Brocēnu novada projekta „Brocēni: viens – otram” aktivitātē „Iepazīstam sevi”, kā arī pieredzes apmaiņā, lai stiprinātu sadarbību, bagātinātos nevalstisko organizāciju darbības pieredzē, lepotos ar to, kas paveikts un dalītos ar saviem resursiem un labo praksi. Par to, cik brīnišķīgs izvērtās šis pasākums, lasiet pievienotajā rakstā un ieraugiet fotogrāfijās. Ceribu sparni viesojas Brocenos

Vīpē būs garākā sviestmaize un putu ballīte

Ar Atvērtās sabiedrības fonda Izglītības atbalsta programmas gādību kopienu nevalstiskajām organizācijām dota iespēja gūt atbalstu vietējo iedzīvotāju iniciatīvas un NVO lomas spēcināšanai, piedaloties projektā „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai”. Turpināt lasīt…

Apjožam Brocēnu novadu!

Ar tādu moto sākusies dažādu paaudžu Brocēnu novada iedzīvotāju  aktivitāte, kuras ietvaros dalībnieki apceļos Brocēnu novadu un veidos ceļojošo foto izstādi. Brauciena laikā tā dalībnieki ne tikai  fotografē Brocēnu novada skaistākās vietas, bet arī sadraudzējas, iepazīstas ar Brocēnu novadu, tā vēsturi un iedzīvotājiem plašākā mērogā, skaisti un jēgpilni pavada vasaras brīvo laiku. Vairāk ziņu un emociju variet atrast klātpievienotajās bildēs. Brocēni-PR aktivitātei apjožam Brocēnu novadu -augusts

Beverīnā „mīlestība iet caur vēderu”, čaklām rokām un sadarbību

Beverīnas novada biedrība “Iespēju durvis”  šovasar piedalījās trīs projektu konkursos un saņēma atbalstu visiem trim iesniegtajiem projektiem. Divi no tiem bija mazo projektu konkursi, kurus organizēja attiecīgi Valmieras novada fonds (Labo darbu programmas 2012. gada ideju konkurss “Dari sev un citiem”) un Hipotēku banka (projektu konkurss “Mēs paši”), trešais ir īpašs gadījums ar atsevišķu stāstu. Turpināt lasīt…

Pārmaiņu skolu piemērs saskatīts

Diskusijai par mazo skolu lomu Latvijas izglītības sistēmā un sabiedrībā kopumā paplašinoties, ar prieku varam konstatēt, ka SFL iniciatīvas ietvaros uzkrātā pieredze tiek analizēta un izmantota.  Par to arī portālā “Labrīt”  publicētais raksts: http://www.labdien.lv/mazas-skolas-pierada-savu-dzivotspeju/

Iedvesmojoši stāsti par mazo skolu attīstības modeļiem

Mazo skolu liktenis – slēgšana vai izdzīvošana – vēl joprōjām ir aktuāls jautājums.  Pārmaiņu skolu pieredze piedāvā trešo scenāriju – mazās skolas attīstības modeļus, kuri katrā vietā ir atšķirīgi, jo ir atšķiras skolas un kopienas atrašanās vieta, vide, pieejamie resursi un cilvēku vajadzības. Par to, kādus variantus izvēlējušās Brocēnu un Jēkabpils pašvaldības un kā strādā Gulbenes novada Tirzas pamatskola, vairāk stāsta NRA žurnālistes Aismas Orupes raksts. NRA-par skolam 08.2012

Riktīga Vinnija Pūka darbīgā diena!

Ar tādu atziņu 2. augustā beidzās pirmā tikšanās 12 kopienu organizāciju pārstāvjiem, kuri iesaistījušies projektā vietējo iedzīvotāju iniciatīvu un sadarbības spēcināšanai. Kā atzina pašas semināra dalībnieces, šī diena bija īsta kapacitātes celšana, jo tika pamatīgi analizēti pašu izveidotie vietējo projektu pieteikumi: gan tas, kā izteikt savu domu citiem saprotamā veidā, kā akcentēt galveno domu, kā parādīt savas ieceres vai esošās situācijas stiprās puses, kā labu domu atspoguļot pamatotā budžetā utt. Semināra beigās izskanēja paldies par to, ka šī bijusi „nekonkurējoša kopābūšana”, kas diemžēl nebūt nav parasta parādība NVO starpā. Jau tūlīt augustā sāksies daudzveidīgas projektu darbības, par kurām stāstīsim arī šajā lapā. Uzklikšķinot uz fotogrāfijas, variet redzēt visas semināra dalībnieces.

Iespēja saistīt skolu un muzeju vērtības

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 2012.gada 27.augustā plkst. 12:00 aicina pedagogus uz informatīvo semināru, kas paredzēts vizuālās mākslas skolotājiem, kultūras un mākslas vēstures skolotājiem, kulturoloģijas skolotājiem, mājturības skolotājiem, klases audzinātājiem, pirmskolas iestāžu pedagogiem un citiem interesentiem, kuri vēlas uzlabot savas prasmes radošam mācību darbam skolā un nodarbībās muzejā. Semināra ietvaros skolotāji iepazīstas ar muzeja piedāvājumu vizuālās mākslas un kultūras vēstures apguvei un mācību iespējām muzejā, kas ir noderīgi plānojot skolas grupas vizīti. Sastādot semestra plānu informatīvajam skolotāju semināram, uzsvars tiek likts uz Dekoratīvās mākslas un Dizaina muzeja un Mākslas muzeja „Rīgas Birža” jaunajām muzejpedogoģiskajām programmām. Dalības pieteikšana seminārā un plašāka informācija: Kristīne Milere, Izglītības programmu kuratore,  kristine.milere@lnmm.lv