Darbīgā vasara Kazdangā

Izmantojot Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana Aizputes novada skolās sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrācijai izglītībā, darba prasmju attīstībai un sociālajai iekļaušanai” sniegtās iespējas Aizputes un Durbes novadu skolās šovasar notiek vairākas vasaras nometnes – Aizputes vidusskolā, Dzērves pamatskolā un Durbes vidusskolā. Nometnēs piedalās 125 skolēni no 6 skolām. Kopumā ESF finansētā projekta laikā jau 6 mēnešus skolēniem tiek piedāvāti gan dažādi mācību atbalsta pasākumi, gan citas aktivitātes – radošās darbnīcas, semināri, mācību ekskursijas un nometnes. Projektu vada Biruta Konrāde, kura atzīst, ka “iedvesma un sākums  daudziem labajiem darbiem, panākumiem un kontaktiem  bija Pārmaiņu skolu projekts”, kopienā joprojām jūtama Pārmaiņu skolu aizsāktā rosība, un tieši tas ļauj ķerties pie aizvien jaunu un jaunu projektu īstenošanas. Vairāk lasiet Kazdanga- vasaras nometnes

komentāri


Comments are currently closed.