Pārmaiņu skolas pilnveido pilsoniskās līdzdalības prasmes

Iesaistoties Izglītības attīstības centra (IAC) īstenotajā projektā “Skolu kā pilsoniskās sabiedrības resursu attīstība” vairākas pārmaiņu skolas apguva darbības projekta “piedalies un ieteikmē!” (Pilsonis) metodiku, kas ļāva paskatīties uz skolā un kopienā notiekošo redzīgākām acīm un efektīvāk atrast risinājumus, ja nepieciešami uzlabojumi vai jaunievedumi.Semināra noskaņā palīdz ielūkoties Jāņa Rubeņa sagatavotais videomateriāls http://www.youtube.com/watch?v=jspoqGgLEII&feature=youtu.be . Būs pieejami arī visu dalībskolu prezentāciju video.

komentāri


Comments are currently closed.