Gārsenē ir ar ko lepoties

Novadi mācās cits no cita, un labās pieredzes izplatās.  Aknīstes novada ļaudis ar lepnumu viesiem, šoreiz Aglonas pašvalsības vadītājiem, rāda arī Gārsenes skolas veikumu, veidojot skolu par vietējās kopienas resursu centru. Vairāk lasiet “Brīvās Daugavas” publikācijā. Garsene-junijs

komentāri


Comments are currently closed.