Mēneša arhīvs: June, 2012

Pilsoniskās aktivitātes pacēlums Jaunsilavās

Jaunsilavas pamatskola bija tikai viena no pārmaiņu skolām, kuras piedalījās SFL un Izglītības attīstības centra (IAC) kopīgajā projektā par pilsoniskās izglītības zināšanu un prasmju vairošanu, taču jāsaka, ka tieši viņi spēja paņemt no šīs iespējas maksimāli daudz. Apguvušas projekta “Pilsonis” (Piedalies un ietekmē!) metodiku, skolas direktore Janīna Usāre un skolotāja Anastasija Kaktiniece atrada veidus, kā padarīt to pievilcīgu visam skolas kolektīvam. Rezultātā Jaunsilavu pamatskolā visi raudzījās, kas būtu uzlabojams, kas būtu pievienojams, lai dzīve skolā un kopienā būtu labāka un interesantāka. Vairāk par Jaunsilaviešu pieredzi lasiet laikraksta “Novadnieks” publikācijā. Jaunsilavas-par seminaru

Pārmaiņu skolas pilnveido pilsoniskās līdzdalības prasmes

Iesaistoties Izglītības attīstības centra (IAC) īstenotajā projektā “Skolu kā pilsoniskās sabiedrības resursu attīstība” vairākas pārmaiņu skolas apguva darbības projekta “piedalies un ieteikmē!” (Pilsonis) metodiku, kas ļāva paskatīties uz skolā un kopienā notiekošo redzīgākām acīm un efektīvāk atrast risinājumus, ja nepieciešami uzlabojumi vai jaunievedumi.Semināra noskaņā palīdz ielūkoties Jāņa Rubeņa sagatavotais videomateriāls http://www.youtube.com/watch?v=jspoqGgLEII&feature=youtu.be . Būs pieejami arī visu dalībskolu prezentāciju video.

Gārsenē ir ar ko lepoties

Novadi mācās cits no cita, un labās pieredzes izplatās.  Aknīstes novada ļaudis ar lepnumu viesiem, šoreiz Aglonas pašvalsības vadītājiem, rāda arī Gārsenes skolas veikumu, veidojot skolu par vietējās kopienas resursu centru. Vairāk lasiet “Brīvās Daugavas” publikācijā. Garsene-junijs