Uzņēmīgs skolotājs izglītībai visiem: pārmaiņu skolu ieguldījums

Kā katru gadu arī šopavasar no 23. – 29.aprīlim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju un citiem sadarbības partneriem rīko starptautisko nedēļu „Izglītība visiem”. Šogad rīkotāji aicina nedēļas ietvaros analizēt skolotāju lomu un iespējas ilgtspējīgas attīstības veidošanā un īstenošanā: Kādas ir skolotāju iespējas kļūt uzņēmīgākiem un piedāvāt savas prasmes plašākai mērķauditorijai, kā pārvarēt dažādos šķēršļus un ļauties jauniem izaicinājumiem, paplašinot savu mērķauditoriju, kādas papildus kompetences ir nepieciešams attīstīt, paplašinot skolotāju izglītojamo mērķauditoriju, ko šādas iespējas dotu pašiem skolotājiem, viņu skolēniem un sabiedrībai kopumā?Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksmē, kas notiks 25.aprīlī, notiks diskusija par tēmu uzņēmīgs skolotājs izglītībai visiem: vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolotāju iesaiste prasmju pasniegšanā pieaugušo neformālās izglītības un profesionālās pilnveides ietvaros. Diskusijas ietvaros īpaša vieta ierādīta kopienu skolu pieredzei: kādas ir skolu un skolotāju iespējas iesaistīties pieaugušo izglītošanā. Savā praktiskajā pieredzē un pārdomās dalīsies Pārmaiņu skolu pārstāvji no Gulbeni un Brocēniem, pie kam tas notiks tiešsaistes režīmā, parādot, ka attālums mūsdienās nav šķērslis klātbūšanai un sadarbībai. Sanāksme noslēgsies ar rekomendāciju izstrādi skolu un skolotāju iesaistei pieaugušo izglītības īstenošanā, rodot iespējas un risinājumus bezdarba mazināšanai, finansējuma piesaistei, skolotāju darba slodzes nodrošināšanai un mazo skolu saglabāšanai.

Vairāk informācijas par nedēļas norisēm UNESCO LNK mājaslapā.

komentāri


Comments are currently closed.