Kazdanga: visa sākums bija „Pārmaiņu skolu” projekts

Šodien to var nosaukt par  aktīvu daudzfunkcionālu centru: kultūras centrs, Saieta nams ar Bērnu centru un viesistabām 2. stāvā, Kazdangas pils ar apaļo dzelteno zāli, spēles ekskursantiem Kazdangas parkā aiz pils, radošās darbnīcas, piemēram, filcēšana, bērnu vokālā grupiņa un vēl citas lietas. Pilī ir muzejs, izstāžu telpas, TIC, trenažieru zāle. Blakus pilij – “Kavalieru māja”, kur šobrīd ar VKKF atbalstu restaurējam jumta izbūvju logus un frontona logus. Plānojam uzsākt sadarbību ar Rīgas Celtniecības koledžu un Liepājas Mākslas skolu kultūras mantojuma saglabāšanā. Visas minētās ēkas ir Valsts nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi, kas ietilpst Kazdangas muižas apbūvē.Atklājām kāpšanas sienu sporta angārā.  Mūsu resurss – jaunsargu instruktors Kaspars Rudītis organizē pasākumus zēniem un meitenēm arī plašākā mērogā; izdzīvošana, nakts trase ar tūrisma elementiem, šķēršļu joslas u.t.t. Top divi volejbola laukumi.

Dzīve kūsā un es vēlos piebilst, ka minēto pulciņu darbības sākums ir “Pārmaiņu skolu” projekts 2010.gadā. Mums viss turpinās!
Esam viesmīlīgi, aicinām ciemos arī jūs! Atbrauciet, apskatiet!

Kazdangas NVO “Kodols” vārdā Biruta Konrāde

komentāri


Comments are currently closed.