Brocēnos turpina filmēt: piemērs daudzveidīgai skolēnu prasmju izmantošanai

Brocēnu vidusskolas jaunās reportieres liek lietā savas prasmes un sadarbībā ar skolas pedagogiem veido videomateriālus, kas noderīgi plašākā spektrā – ne tikai izklaidei, bet arī lai mudinātu domāt par svarīgiem jautājumiem. Šoreiz sižets veltīts lasītperasmes veicināšanai. Veikumu variet aplūkot http://www.youtube.com/watch?v=IgDEo_PwoFI&context=C4b29493ADvjVQa1PpcFO-fJ_Foj9-Fw9COkFwRkVucKoRBPQiuQ0=Ceram, ka šī pieredze mudinās arī citu skolu skolotājus izmantot savu skolēnu talantus un prasmes. Apvienojot formālo, neformālo un informālo mācīšanos un tās rezultātus, ieguvēji ir visi, un arī skolotāji var pilnveidot savas prasmes un plašāk piedāvāt . Arī šī gada UNESCO LNK rīkotajā nedēļā “Izglītības visiem” plānots analizēt skolotāju lomu un iespējas ilgtspējīgas attīstības veidošanā un īstenošanā: Kādas ir skolotāju iespējas kļūt uzņēmīgākiem un piedāvāt savas prasmes plašākai mērķauditorijai, kā pārvarēt dažādos šķēršļus un ļauties jauniem izaicinājumiem, paplašinot savu mērķauditoriju, kādas papildus kompetences ir nepieciešams attīstīt, paplašinot skolotāju izglītojamo mērķauditoriju, ko šādas iespējas dotu pašiem skolotājiem, viņu skolēniem un sabiedrībai kopumā? Sekojiet informācijai UNESCO LNK mājaslapā!

 

komentāri


Comments are currently closed.