Skolotāj, vai Tu blogo?

15. martā, Radošuma nedēļas ietvaros UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Microsoft Latvia izsludināja blogu konkursu, kurā aicināti piedalīties vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības pedagogi. Izceļot pedagogu pienesumu un pozitīvās pieredzes, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Microsoft Latvia un portāli Skolotājs.lv unNākotnesskola.lvir uzsākuši kopīgu projektu skolotāju radošuma un saziņas ar citiem pedagogiem, saviem audzēkņiem un to vecākiem veicināšanai caur blogošanu. Projektu atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija. Viena no projekta aktivitātēm ir emuāru jeb blogu konkurss.

Konkursa mērķis ir apzināt skolotājus-blogotājus, kas veiksmīgi izmanto e-vides iespējas savā ikdienas darba procesā ar skolēniem, kā arī pieredzes apmaiņai ar saviem kolēģiem, un izcelt viņu vidū interesantākos un veiksmīgākos blogus un pašus blogotājus, kā arī vairot skolotāju izpratni par e-vides iespējām izglītības jomā un blogošanas kultūras veidošanos izglītības nozarē Latvijā.

Lai piedalītos konkursā, sākot ar 2012.gada 1.septembri blogs jāpiesaka vērtēšanai. Lai pieteiktu blogu vērtēšanai,  jāaizpilda pieteikuma forma un jānosūta uz e-pasta adresi blogi@skolotajs.lvlīdz 2012.gada 15.septembrim.

Ar blogu konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem un pieteikuma formu var iepazīties portālos www.skolotajs.lv un www.nakotneskola.lv

Papildinformāciju par konkursa norisi iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu: blogi@skolotajs.lv

 

komentāri


Comments are currently closed.