Pārmaiņu skolu vadītāji tiekas ar Polu Kolardu

13. martā Radošās darbības nedēļas Radi! ietvaros notika seminārs, ko vadīja Pols Kolards, inciatīvas “Radošās partnerības” vadītājs no Anglijas un Gordons Pods, kas praktiski darbojas skolās kā radošais aģents un palīdz pedagogiem atrast radošus veidus jēgpilnākai, dziļākai un sekmīgākai zināšanu un prasmju iegūšanai. Kopā ar izglītības pārvalžu vadītājiem uz šo pasākumu IZM aicināja arī Pārmaiņu skolu pārstāvjus apzinoties, ka Pārmaiņu skolas veido lielu pieredzes un radošuma potenciālu labu un vajadzīgu pārmaiņu veikšanai Latvijas izglītības sistēmā un ikdienas praksē. Daudz vērtīgu ideju atrodams arī citos radošās darbības nedēļas pasākumos, kā arī mājaslapā www.radilatvija.lv. iesaku iegriezties un iedvesmoties, kā arī sekot tiešraidē piedāvātajiem notikumiem. Par nedēļas ieceri un programmu variet arī paklausīties http://soundcloud.com/studentapietura/radosasdarbibasnedela-radionaba. Lai Jums ieguvumiem bagāta šī nedēļa!

komentāri


Comments are currently closed.