Par pilsoniskās līdzdalības prasmju apgūšanas semināru Siguldā

Pavasaris atnāca ar patīkamām ziņām. Pašā marta sākumā IAC (Izglītības attīstības centrs) kopā ar Sorosa fonda – Latvija atbalstu rīkoja semināru pilsoniskās līdzdalības prasmju apgūšanai. Zinot no iepriekšējās pieredzes, ka visi Sorosa fonda – Latvija projekti, kursi un semināri ir sirsnīgi, interesanti, aizraujoši un noderīgi, mēs, Salas pamatskolas komanda, pieteicāmies un jau iepriekš ļoti nopriecājāmies. Un mums to nevajadzēja nožēlot.Seminārā piedalījās 18 skolas no dažādām Latvijas vietām. No katras skolas bija ieradušies divi pārstāvji, kopā mēs bijām 36 dalībnieki. Visu šo dienu garumā semināru vadīja brīnišķīgas pasniedzējas – IAC pārstāves Iveta Vērse, Daina Zelmene, Ingūna Irbīte un semināra idejas autore Aija Tūna. Šī tiešām bija saliedēta, radoša, sirsnīga un zinoša komanda.

Darbs bija organizēts, katra sīkākā detaļa bija izplānota, tika pielietotas dažādas darba metodes, it īpaši pāru un grupu darbs, kas šo procesu padarīja interesantu un aizraujošu, jo tika iepazītas dažādas skolas un skolotāji un iepazīta viņu pieredze dažādos jautājumos. Ļoti patika tas, ka visa teorija, ko mēs iemācījāmies, nāca caur praktiskām nodarbībām, radošu un nepiespiestu gaisotni, kam cauri vijās arī sava deva humora. Tas viss nāca viegli, bet tajā pat laikā tikai pēc tam sāku aptvert, cik tomēr daudz zināšanu un izpratnes par dažādām lietām es tādā veidā esam ieguvušas. Varam tikai apbrīnot šo viņu darba metodiku un sadarbības prasmes citai ar citu un ar mums, svešiem cilvēkiem.

Pirmajā semināra dienā mēs atguvām tādas tēmas kā dzīves kvalitātes un pilsoniskās līdzdalības jēdziens, publiskās politikas jēdziens, prakse un instrumenti. Dienas beigās mēs nonācām pie paša svarīgākā jautājuma- mēs paši varam iesaistīt iedzīvotājus vietējās sabiedrības problēmu risināšanā un tikai no mums pašiem ir atkarīga mūsu kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanās.

Divas nākamās dienas mēs strādājām pie darbības projekta „Pilsonis” un tā simulācijas. Mēs augsti vērtējam to, ka iepazīstinot mūs ar šo darbības projektu, mums tika piedāvāta iespēja tajā iejusties pa īstam, izbaudot visas šī darba nianses- sākot no grupu iepazīšanas, problēmas izpētes, materiālu vākšanas, līdz pat darba prezentācijai īstas žūrijas priekšā. Tas ļāva šo projektu izprast visos sīkumos, kā arī novērtēt to, kā šo projektu var īstenot skolā ar skolēniem vai arī savā kopienā, lai risinātu kādu no esošajām problēmām.

Šīs trīs dienas aizritēja nemanot. Sajūtas bija kā pēc laba atvaļinājuma, nevis mācībām. Tomēr ieguvumu bija milzum daudz. Jaunas pazīšanās, izpratne un prasme strādāt ar darbības projektu „Pilsonis”, uzlabojušās arī komunikācijas prasmes, prasme uzstāties un aizstāvēt savu viedokli.

Savas iegūtās zināšanas noteikti izmantosim, izmēģinot darbības projektu „Pilsonis” arī savā skolā un kopienā. Piemēram, apsekojot internāta bērnu vajadzības un izvirzot to svarīgāko, iesaistot lielākos bērnus varētu izdoties ļoti labs projekts ar reālu rīcības plānu savu vajadzību apmierināšanai. Plašākā nozīmē šo projektu var izmantot arī nesen nodibinātajā biedrībā „Sabiedriskais centrs Smelteriešu cimdiņš”, lai palīdzētu mūsu kopienas cilvēkiem uzlabot savus dzīves kvalitāti. Galvenais, ka ir radušās idejas un iedvesma kaut ko darīt, ir cēlusies pašapziņa un ticība saviem spēkiem, un mēs domājam, ka reti kurš seminārs spēj dot šādus rezultātus.

Šajā viesnīcā pēc garās un radošās, darbīgās dienas, arī vakarā norisinājās domu apmaiņa ērti iekārtotās istabiņās. Ideju ģenerēšana par pilsoņu dzīves kvalitātes uzlabošanu turpinājās relaksējošā atpūtā pirtī un baseinā. Miesu veldzēja ļoti garšīgas brokastis, pusdienas un vakariņas.

Tāpēc gribētu teikt lielu paldies šī semināra idejas autorei Aijai Tūnai par viņas sirsnīgo attieksmi un neapsīkstošajām idejām. Paldies  mūsu zinošajām pasniedzējām Ivetai, Dainai, Ingūnai par noderīgo darba metodiku, interesantajām nodarbībām un pašiedvesmu. Ceram, ka šāda veida semināri turpināsies, jo gribas, lai labā un patīkamā būtu daudz, daudz vairāk.

Preiļu novada Salas pamatskolas projekta dalībnieces Valentīna Liniņa, Irita Vaivode, Anita Vjakse

Bildē no kreisās Elvīra Bleive, Ingūna Irbīte, Aija Tūna, Irita Vaivode, Daina Zelmene, Anita Vjakse projekta darba aizstāvēšanas laikā

komentāri


Comments are currently closed.