Latvija mostas radošam pavasarim

Jau pavisam drīz, no 12. līdz 18. martam visā Latvijā notiks Radošās darbības nedēļa Radi!. Nedēļas koncepts balstās uz pārliecību, ka ikviens var būt radošs, ja tam tiek dota iespēja un radīti labvēlīgi apstākļi, un ka Latvijas cilvēku radošais potenciāls un talanti ir neizsmeļama, pašatjaunojama enerģija, kas var kļūt par galveno atslēgu gan “Latvija 2030” mērķu sasniegšanā, gan ikviena cilvēka un kopienas labsajūtas un labklājības veicināšanā. Radošās darbības nedēļas radi! mērķis ir parādīt Latvijas radošo potenciālu, pieredzi un sasniegumus, kā arī veicināt izpratni un interesi par radošo un kultūras industriju sektoru, radošumu veicinošu izglītību, inovācijām, zināšanu ekonomiku un radošu pārvaldību. radi! nedēļas vadmotīvs ir radoša darbība un sadarbība – starp cilvēkiem, organizācijām, disciplīnām, novadiem un idejām.

Radošās darbības nedēļa aptver piecas tematiskās jomas – radoša identitāte, radoša pārvaldība, radoša izglītība, radoši novadi un radoša uzņēmējdarbība. RADI! nedēļas vadmotīvs ir radoša darbība un sadarbība – starp cilvēkiem, organizācijām, disciplīnām, novadiem un idejām.

Radošās darbības nedēļas radi! iniciatori ir Kultūras ministrija un Britu padome Latvijā; stratēģiskie partneri – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija un Ārlietu ministrija, Valsts kanceleja, Latvijas Institūts un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kā arī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs un nodibinājums Rīga 2014.

Kopā ar daudziem citiem nedēļas organizēšanā savu pienesumu sniegs arī SFL iniciatīva „Pārmainu iespēja skolām” – gan daloties pieredzē VARAM organizētā semināra ietvaros, gan rīkojot pasākumus savos novados un skolās, gan arī demonstrējot dokumentālo filmu „Otrais zvans” nedēļas noslēguma pasākumā, kura laikā tiks arī paziņoti pirmās VARAM nodibinātās Radošuma balvas ieguvēji. Šajā sakarā – ceru, ka starp balvas pretendentiem ir pārmaiņu skolas pārmaiņu pašvaldībās – ar labajiem darbiem ir jālepojas, par tiem jāstāsta, lai iedvesmotu sevi un citus.

Ceram, ka ikviens no Jums atradīs savu interesi, savu ieguvumu un pienesumu radošās darbības nedēļas Radi! norisē. Šī nav nedēļa, kad saliksim rokas, skatīsimies un baudīsim; šai jābūt nedēļai, kurā darbojamies un gūstam spēkus un partnerus tālākiem darbiem.

Lai mums radoša un darbīga radošās darbības nedēļa Radi! Gaidīšu stāstus arī publicēšanai mūsu lapā.

Pilna pasākumu programma atrodama www.radilatvija.lv

Aija Tūna, kas šoreiz kļuvusi arī par radošās darbības nedēļas Radi! projekta vadītāju

 

komentāri


Comments are currently closed.