Mēneša arhīvs: March, 2012

Brocēnu jaunās reportieres saņem pirmos pasūtījumus!

 Mēs, Brocēnu vidusskolas meitenes, gribam pastāstīt, ka pēc mūsu pilsētas domes lūguma esam izveidojušas jaunu video materiālu. Video tapis priekš pagājušajā nedēļā Brocēnos notikušā skolotāju semināra. Tā kā pamatus šīm prasmēm ieguvām tieši Jauno reportieru skolas semināros Siguldā, vēlējamies  parādīt, ko esam paveikušas. Pēc šī video veidošanas saņēmām atzinīgus vārdus un nu esam piekritušas vēl vienam piedāvājumam veidot video par Saldu. Sakām lielu paldies par iegūtajām zināšanām, jo tās lieliski noder mūsu ikdienā.Mūsu video atrodams  http://www.youtube.com/watch?v=bDPCM3XHjuM&context=C431e661ADvjVQa1PpcFO-fJ_Foj9-F0TaYvWKF5yhtC-xlyPpuPw=
Ilze Svarena, Madara Oškalne

Skolotāj, vai Tu blogo?

15. martā, Radošuma nedēļas ietvaros UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Microsoft Latvia izsludināja blogu konkursu, kurā aicināti piedalīties vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības pedagogi. Turpināt lasīt…

Pārmaiņu skolas – viena no labākajām izglītības jomas inovācijām valstī

Tāds vērtējums vakar izskanēja Radošās darbības nedēļas Radi! diskusijas ” “Latvija ceļā uz radošu valsti” laikā Kultūras ministrijas apkopotajā prezentācijā par jau esošajiem radošuma piemēriem. Izglītība kā radoša industrija vai, sperot soli tālāk – neizbēgams priekšnoteikums radošas ekonomikas, radošas, labklājības un labbūtīgas valsts pastāvēšanai. To mums atgādina ārvalstu eksperti, to Jūs, pārmaiņu skolu veidotāji, esiet pārliecinājušies savā pieredzē. Atliek strādāt, lai no atsevišķiem piemēriem nonākam līdz sistēmiskām pārmaiņām lai un radošajam nav jābaidās publiskot savu radošumu, kā tas pa reizei gadās šobrīd. Atrodīsim šķēršļus, sauksim tos vārdā un meklēsim veidus, kā tos novelt no attīstības ceļa. Aija

Pārmaiņu skolu vadītāji tiekas ar Polu Kolardu

13. martā Radošās darbības nedēļas Radi! ietvaros notika seminārs, ko vadīja Pols Kolards, inciatīvas “Radošās partnerības” vadītājs no Anglijas un Gordons Pods, kas praktiski darbojas skolās kā radošais aģents un palīdz pedagogiem atrast radošus veidus jēgpilnākai, dziļākai un sekmīgākai zināšanu un prasmju iegūšanai. Kopā ar izglītības pārvalžu vadītājiem uz šo pasākumu IZM aicināja arī Pārmaiņu skolu pārstāvjus apzinoties, ka Pārmaiņu skolas veido lielu pieredzes un radošuma potenciālu labu un vajadzīgu pārmaiņu veikšanai Latvijas izglītības sistēmā un ikdienas praksē. Daudz vērtīgu ideju atrodams arī citos radošās darbības nedēļas pasākumos, kā arī mājaslapā www.radilatvija.lv. iesaku iegriezties un iedvesmoties, kā arī sekot tiešraidē piedāvātajiem notikumiem. Par nedēļas ieceri un programmu variet arī paklausīties http://soundcloud.com/studentapietura/radosasdarbibasnedela-radionaba. Lai Jums ieguvumiem bagāta šī nedēļa!

Par pilsoniskās līdzdalības prasmju apgūšanas semināru Siguldā

Pavasaris atnāca ar patīkamām ziņām. Pašā marta sākumā IAC (Izglītības attīstības centrs) kopā ar Sorosa fonda – Latvija atbalstu rīkoja semināru pilsoniskās līdzdalības prasmju apgūšanai. Zinot no iepriekšējās pieredzes, ka visi Sorosa fonda – Latvija projekti, kursi un semināri ir sirsnīgi, interesanti, aizraujoši un noderīgi, mēs, Salas pamatskolas komanda, pieteicāmies un jau iepriekš ļoti nopriecājāmies. Un mums to nevajadzēja nožēlot. Turpināt lasīt…

Spēcinās pārliecība, ka svarīga ir ikviena līdzdalība

1.-3. martā Siguldā pulcējās 19 pārmaiņu skolu pārstāvji, lai dziļāk apgūtu pilsoniskās līdzdalības prasmes un līdz ar to savai, savu skolēnu un līdzcilvēku degsmei un vēlmei radīt un uzturēt pārmaiņas, pievienotu efektīgu, noderīgu darba instrumentu – metodiku un prasmju klāstu. Tas bija pirmais pasākums SFL un IAC kopīgi īstenotajā projektā „Skolu kā pilsoniskās sabiedrības resursu attīstība”. Turpināt lasīt…

Latvija mostas radošam pavasarim

Jau pavisam drīz, no 12. līdz 18. martam visā Latvijā notiks Radošās darbības nedēļa Radi!. Nedēļas koncepts balstās uz pārliecību, ka ikviens var būt radošs, ja tam tiek dota iespēja un radīti labvēlīgi apstākļi, un ka Latvijas cilvēku radošais potenciāls un talanti ir neizsmeļama, pašatjaunojama enerģija, kas var kļūt par galveno atslēgu gan “Latvija 2030” mērķu sasniegšanā, gan ikviena cilvēka un kopienas labsajūtas un labklājības veicināšanā. Turpināt lasīt…