Tirzā strādā brīvprātīgie jaunieši

Kopš 1.novembra arī Tirzas skolā strādā brīvprātīgie jaunieši, vadot pulciņus un gatavojot pasākumus. Viens jaunietis darbojas tūrisma jomā. Tas notiek NVA Aktīvās nodarbinātības pasākuma ”Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” ietvaros. Jaunieši strādā, mācoties viens no otra, no skolotājiem un bērniem. Kolektīvs pozitīvi uzņēma jauniešus, labprāt deleģē tiem pienākumus un dalās darba prasmēs. Andris, Daiga un Agnese atzist, ka ir iejutušies darbā, ir ieguvuši jaunas prasmes. Jaunieši izrāda iniciatīvu, ir atbildīgi un uzņēmīgi, atsaucas jauniem izaicinājumiem. Skolēni saka, ka tagad ir vairāk interesantu nodarbību, brīvprātīgie sadarbojas ar bērniem, daudz ko iemāca un palīdz, ar viņiem var izrunāties, viņi ir jautri. Darbaudzinātāji novērtē jauniešu atvērtību, iekļaušanos kolektīvā, radošumu un ir gatavi turpināt ar viņiem strādāt.
Tirzas pamatskolas sadarbības partneri projekta īstenošanā ir biedrības ’’KāpNes”” un ” Your Way”.

Tirzas pamatskolas direktore Svetlana Ziepniece

komentāri


Comments are currently closed.