Tirzā jaunas iespējas mācīties pieaugušajiem

Par to, ka „Dators ir draugs” un angļu valoda ir pa spēkam jebkurā vecumā, turpina pārliecināties gan Tirzas pagasta, gan kaimiņpagastu iedzīvotāji, divas reizes nedēļā nākot uz mācībām Tirzas pamatskolā. Sertifikātus par angļu valodas pamatu apguvi nu jau ir saņēmuši 11 cilvēki, par datorzinību apguvi trīs. Ar decembri mācības no jauna uzsāka 11 cilvēki, t.sk. angļu valodā divas grupas (1. un 2.līmenis).

Mācības notiek darbdienu vakaros un brīvdienās, to ilgums 3 mēneši.
Lūk, atziņas no dalībnieku pašvērtējumiem: „Ļoti patika nodarbības datoros: pasniedzēja pacietīgi skaidroja un rādīja, dators patiešām  kļuvis mans draugs”  (60 gadi) „ Šo mēnešu laikā esmu daudz ieguvusi – nedaudz protu sarunāties, sapratu, kā mācīties angļu valodu. Ļoti patika skolotāja un grupa. Mums bija jautri! Paldies skolotājai, kura mums neļāva noskumt un mācīja turēties līdz galam.” (32 gadi) „Atnākot uz kursiem, zināju vien pāris vārdus. Tagad tik tiešām varu saprast tekstu, tulkot un veidot teikumus. Varu pateikties lieliskai skolotājai un savai neatlaidībai… un man bija ļoti labi kolēģi!” (43 gadi)
Neformālās izglītības kursi tiek realizēti ar valsts nodarbinātības aģentūras atbalstu ESF projekta Nr.1DP//1.2.2.1.2/09/IPIA/NVA/001 „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros. Tā ir lieliska iespēja mācīties jaunas lietas, darīt to kopā ar labiem pedagogiem no darba brīvajā laikā un tuvu dzīvesvietai. Šis projekts turpināsies līdz 2013.gadam. Aicinām novada iedzīvotājus izmantot projekta dotās iespējas. Par mācībām nav jāmaksā personām pirmspensijas vecumā, ja ir divi vai vairāk apgādājamie, kā arī maznodrošinātām personām. Pārējiem jāveic līdzmaksājums 30% apmērā, kas angļu valodas mācībām veido 60 Ls, datorzinībām – 52 Ls.

 Tirzas pamatskolas direktora vietniece A. Raģele

komentāri


Comments are currently closed.