Dokumentālā filma „Otrais zvans” pieejama ikvienam interesentam

Pārmaiņu skolu pieredze izraisījusi ne tikai dzīvu interesi izglītības darbinieku vidū, bet arī ieinteresējusi pašvaldības un valsts institūcijas, kas saskata iniciatīvās aizmetņus racionāliem un efektīviem kopienu attīstības risinājumiem visas valsts mērogā. Vienlaikus pārmaiņu skolu stāsts ir arī cilvēciski uzrunājošs, jo SFL iniciatīvas ietvaros veiktās darbības balstījušās reālās vietējās kopienas vajadzībās un spējušas iepriecināt, iedrošināt, palīdzēt dažādu paaudžu un interešu cilvēkiem un ienest jaunu elpu veselās kopienās. Kaut arī ne visi veiksmes stāsti turpinās, pieredze uzkrāta un to, domājot par Latvijas skolu un reģionu attīstību, var izmantot gan politikas plānotāji, gan praktiķi.
Dokumentālā filmā „Otrais zvans” atspoguļo iniciatīvas ietvaros notikušo darbību virzienus, kā arī rosina diskusiju, kā šī pieredze izmantojama citviet. Ar SFL atbalstu dokumentālā filma tagad pieejama visiem interesentiem, ja vēlaties to izmantot seminārā, konferencē, diskusijā vai vienkārši kopienas iniciatīvas grupas tikšanās reizē – iedvesmai un pārdomām.
Par filmas demonstrēšanas iespējām sazinieties ar Aiju Tūnu aija.tuna@sfl.lv

komentāri


Comments are currently closed.