Mēneša arhīvs: January, 2012

Allažu un Salnavas jaunie reportieri stāsta par savu mācīšanās pieredzi

Viens no pārmaiņu skolu jauno reportieru skolas uzdevumiem bija veidot reportāžu par kopā pavadīto laiku – mācīšanos, sadarbošanos, vidi, kurā atradāmies, Siguldu utt. – pēc katras komandas radošajām iecerēm un tehniskajām spējām. Vienlaikus tā bija arī iespēja praktizēt sadarbība prasmes, jo kopā strādāja divu skolu komandas – cilvēki, kuri iepriekš cits citu nepazina. Allažu un Salnavas apvienotā komanda jau iesūtījusi sava darba rezultātu. Patīkamu skatīšanos! http://www.youtube.com/watch?v=MZprN8pWghc&feature=youtu.be

Salacgrīvas novada pirmsskolas skolotājas iepazīstas ar Korģenes pieredzi

Šoreiz kārtējais Salacgrīvas novada pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības seminārs notika pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” Korģenes filiālē. 25. janvāra semināru apmeklēja pirmsskolas skolotājas no Ainažu PII „Randa”, no Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām un no PII „Vilnītis” un filiāles Svētciemā un Korģenē. Semināra tēma aktuāla – Kustību rotaļu izmantošana integrēto rotaļnodarbību organizēšanā. Turpināt lasīt…

Izprotot kopienas jēgu, viss turpinās

Pārmaiņu skolu projekta pirmajā periodā mēs ar lielu degsmi īstenojām plānotās aktivitātes, brīžiem nespējot notvert aiz „astes” tās daudzās idejas, blakusdomas un visādas paralēlās fantāzijas, kas patiesībā katra varētu izvērsties par nopietnu pasākumu vai par vērienīgu projektu. Šobrīd, kad viss rit rāmāk, izrādās – nekas nav pazudis. Darot ikdienas darbus, visa Pārmaiņu pieredze (darbs, tikšanās, semināri, nodarbības, bloga lasīšana, filmas skatīšanās) ļauj patiesi izprast kopienas skolas jēgu un sākt to iedzīvināt vienkāršā ikdienas dzīvē. Turpināt lasīt…

Pārmaiņu iniciatīva kā pagrieziena punkts lauku saglabāšanai: vai nostrādās?

Aizvien vairāk saprotu, cik Pārmaiņu iniciatīva bija nozīmīga izglītības politikā. Tā, iespējams, ir galvenais pagrieziena punkts, kas apturēs lauku izmiršanu. Tagad pat novada Izglītības pārvaldē mēģina saprast, kas ir kopienas skola, pat mēģina skaidrot citiem, kaut gan iepriekš mūs tikai pēla par to, ka par daudz uzņemamies sociālo funkciju. Turpināt lasīt…

Tirzā jaunas iespējas mācīties pieaugušajiem

Par to, ka „Dators ir draugs” un angļu valoda ir pa spēkam jebkurā vecumā, turpina pārliecināties gan Tirzas pagasta, gan kaimiņpagastu iedzīvotāji, divas reizes nedēļā nākot uz mācībām Tirzas pamatskolā. Sertifikātus par angļu valodas pamatu apguvi nu jau ir saņēmuši 11 cilvēki, par datorzinību apguvi trīs. Ar decembri mācības no jauna uzsāka 11 cilvēki, t.sk. angļu valodā divas grupas (1. un 2.līmenis). Turpināt lasīt…

Konference „Mūžizglītība – Latvijas izaugsmei un labklājībai”: iespēja dalīties un gūt

Aicinām Pārmaiņu skolu veidotājus atsaukties aicinājumam un piedalīties konferencē „Mūžizglītība – Latvijas izaugsmei un labklājībai”, kas notiks 27. janvārī Līvānos  Valsts izglītības satura centra īstenotā  ES  Mūžizglītības programmas  projekta LINKING  ietvaros . Konferencē aicināti piedalīties mūžizglītības jomas praktiķi, eksperti, politikas veidotāji, interesenti, lai runātu par mūžizglītības  iespējām Latvijā un Eiropas Savienībā,  lai dalītos pieredzē, mācītos no citiem un popularizētu labas prakses piemērus.  Turpināt lasīt…

Dokumentālā filma „Otrais zvans” pieejama ikvienam interesentam

Pārmaiņu skolu pieredze izraisījusi ne tikai dzīvu interesi izglītības darbinieku vidū, bet arī ieinteresējusi pašvaldības un valsts institūcijas, kas saskata iniciatīvās aizmetņus racionāliem un efektīviem kopienu attīstības risinājumiem visas valsts mērogā. Vienlaikus pārmaiņu skolu stāsts ir arī cilvēciski uzrunājošs, jo SFL iniciatīvas ietvaros veiktās darbības balstījušās reālās vietējās kopienas vajadzībās un spējušas iepriecināt, iedrošināt, palīdzēt dažādu paaudžu un interešu cilvēkiem un ienest jaunu elpu veselās kopienās. Kaut arī ne visi veiksmes stāsti turpinās, pieredze uzkrāta un to, domājot par Latvijas skolu un reģionu attīstību, var izmantot gan politikas plānotāji, gan praktiķi. Turpināt lasīt…

Tirzā strādā brīvprātīgie jaunieši

Kopš 1.novembra arī Tirzas skolā strādā brīvprātīgie jaunieši, vadot pulciņus un gatavojot pasākumus. Viens jaunietis darbojas tūrisma jomā. Tas notiek NVA Aktīvās nodarbinātības pasākuma ”Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” ietvaros. Turpināt lasīt…

Smelteru ciema noslēpumainie salaveči

Liels bija pārsteigums Preiļu novada Smelteru ciema vientuļajiem pensionāriem, kad pie viņu durvīm pirmajā dienā pēc skolēnu brīvdienām, klauvēja Ziemassvētku vecīši ar dziesmām, dāvanām, laba vēlējumiem Jaunajā gadā, kā arī pareizticīgo Ziemassvētkos. Pensionāru acīs mirdzēja prieka un aizkustinājuma asaras. Turpināt lasīt…

2011. gada bilance pārmaiņu skolā Riebiņos

Gada bilance nebija bezkaislīgu skaitļu rinda, tā bija skaista, emocionāla virtene, kā smaržīgas meža zemenes uzvērtas uz tikko pļavā noplūktas smilgas, kas savērta ar kopā ar partneriem, draugiem, atbalstītājiem. Par to stāstīsim šajā rakstā. Domājot par nākotni, redzam Riebiņu vidusskolu kā daudzfunkcionālu centru, kuru raksturotu vispirms atvērtība visam jaunajam, saglabājot īstās vērtības tālākajā, un tās pieejamība – laika, speciālistu, atbalsta ziņā – ikvienam apkārtnes cilvēkam. Bet tagad par visu pēc kārtas. Turpināt lasīt…