Pārmaiņu skolu jaunie reportieri apgūst pilsoniskās žurnālistikas iemaņas

25. un 26. novembrī Siguldā tikās 11 pārmaiņu skolu skolēni un skolotāji, lai apgūtu un pilnveidotu prasmes saskatīt un padarīt redzamu, dzirdamu vai lasāmu ziņas vērtu notikumu. Ar lielu entuziasmu jaunieši veidoja savus izvēlētos sižetus par turpat Siguldā notiekošo un uzklausīja semināra vadītājas, pieredzējušās žurnālistes Ligitas Lukstraupes komentārus. Iepazīšanās aktivitātes un mājasdarbu prezentēšana liecināja, ka ir tik daudz, ko varam – un ko ir vērts – citam par citu uzzināt. Ir skaidrs, ka pēc semināra tā dalībniekiem daudzas vietas Latvijas kartē kļuvušas jēgpilnākas un intriģējošākas. Ceram, ka iegūtās prasmes tiks liktas lietā, veidojot ziņas skolas, pagasta, novada un arī nacionālajiem informācijas nesējiem. Divu dienu mācīšanās bija arī smieklu un laba noskaņojuma pilna, un noslēdzās ar uzmundrinājumu „Tici sev!”, kas bija kā sveiciens no mūsu partnera jauniešu organizācijas Avantis. Nākamajā nodarbībā decembrī papildus uzmanība tiks pievērsta vizuālo materiālu veidošanai, kad nodarbības vadīs arī dokumentālās filmas „Otrais zvans” režisors Dzintars Dreibergs.

komentāri


Comments are currently closed.