Paldies pēc konferences!

Paldies par izglītojošo konferenci, par iespējamajiem darbības virzieniem skolas ilgtspējas attīstībai pašvaldībā. Paldies par dokumentālo filmu „Otrais zvans”, kuru, manuprāt, gribas šodien vēlreiz, vēlreiz noskatīties. Filma apliecināja to, cik mēs esam daudz izdarījuši, varam izdarīt vēl vairāk, mēs esam varoši, radoši, nenogurdināmi.Paldies par metodiskajiem materiāliem, ko izmantosim tālākā darbībā. Paldies, ka bija iespēja dalīties savās domās, darbos, idejās kopienā „ko varam mainīt sistēmā”. Paldies, ka varēja uzzināt arī kolēģu jauninājumus.

Paldies par tik pārdomātu un labi noorganizētu konferenci, par ko šodien dalījos skolā ar vakar iegūto pieredzi. Tas ir tik ļoti vajadzīgs, jo kopā būšana un dalīšanās pieredzē stiprina, dod idejas, lielāku atspērienu turpmākajai darbībai.

Ar cieņu,

Valentīna Liniņa, Salas pamatskolas direktore

 

komentāri


Comments are currently closed.