Mīleigūs Aneitei 90 gadu jubilejā

90 gadi – tas ir daudz vai maz? Tie ir dzīves gadi, ko nodzīvojusi pansionāta „Preiļi” iemītniece Anna Romanovska, aktīva folkloras ansambļa “Bindari” dalībniece, kas tik dāsni dalījusies savā pieredzē ar mūsu puses ļaudīm. Dzīvē bijuši gan skaisti mirkļi, draudzība, mīlestība ģimenē, gan pārdzīvojumu pilni mirkļi, tajā skaitā arī pārciestie kara gadi.Tomēr visas dzīves garumā viņa gāja roku rokā ar mīlestību uz dziesmu. A. Romanovska ir dziedājusi Pieniņu Romas katoļu draudzes baznīcas korī. Viņa var nodziedāt svēto misi 3 dažādos variantos. Ilgus gadus dziedāja Saunas pagasta folkloras ansamblī „Bindari”. Viņa iedziedājusi 300 dziesmas Latvijas Folkloras institūta. Dziedājusi Dziesmusvētkos gan Daugavpilī, gan Rīgā. Ar folkloras ansambli ir bijusi Rēzeknē, Rīgā, Ludzā un daudzās citās mūs valsts pilsētās un lauku ciemos, ko jubilāre labprāt atceras ar siltumu sirdī.

Šajā dzīves jubilejas dienā viņu atcerējās un sveica pansionāta iemītnieki un kolektīvs, Preiļu novada domes vārdā priekšsēdētāja vietnieks Jānis Anspoks, Preiļu novada Sociālais dienests, Preiļu novada pensionāru biedrība, jubilāres dēls Alberts, mazdēls Edmunds un vedekla Rita, radi un draugi, kas ieradās no Rēzeknes, Viļāniem, Saunas pagasta un Rušonas pagasta.

Īpaši viņu saviļņoja Salas pamatskolas kolektīvs ar savu sagatavoto dāvanu – dziesmu koncertu, kur skolotājs spēlēja akordeonu, skolēni – saksofonu, klarneti, kā arī citus mūzikas instrumentus, uz kuriem spēlēja skolotājas. Apsveikumā tika izmantoti mūzikas instrumenti, kā arī seģenes, kas iegādāti par Sorosa fonda – Latvija projekta „Pārmaiņu iespējas skolām” ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem.

Jubilāre pati nodziedāja savu mīļāko skolas laika dziesmu „Vysur vokors volda”.

Salas pamatskolas kolektīvā vārdā sakām paldies Jums, Anna, par skaistajām dziesmām, par sidrs siltumu un labestību, par to, ka nesāt pasaulē Smelteru puses dziesmas, par aktīvu piedalīšanos folkloras ansamblī „Bindari”, par garīgajām dziesmām baznīcā un aizgājējiem. Par palīdzību ar padomu jaunās paaudzes audzināšanā, par savas dzimtas vēstures saglabāšanu. Veselību, sirds mieru, možu garu!

Salas pamatskolas kolektīva vārdā direktore V.Liniņa

komentāri


Comments are currently closed.