Beverīnas novadā ne visi vairs var dzīvot pa vecam

Beverīnas novadā pēc projekta oficiālajām beigām nekāda formāla turpinājuma nav, taču, kā atzīst allaž aktīvā Linda Krūmiņa, kas bija šī projekta direktore, „ir viens liels, bet neizmērāms ieguvums, kas man pašai liekas loti svarīgi – tie cilvēki, kuri piedalījās kaut dažās „Dzīves skolas” nodarbībās, ir tapuši drošāki un piedalās vēl citur. Novadā ir ļoti spēcīga doma par reālu mūžizglītības aktivitāšu veidošanu skolas ietvaros (tādu kā profesionālo mācību veidošanu). Skolas “izspieda” vairāk naudas ārpusskolas, interešu aktivitātēm, Trikāta mums tagad ir pēcpusdienas rotaļu grupa; tur gan vēl nepieciešams ielikt kvalitatīvu saturu, bet pagaidām vismaz tiem bērniem, kuriem vajag, ir kur palikt pēc stundām. Uzskatu, ka bez Dzīves skolas, tas būtu nācis daudz lēnāk.

komentāri


Comments are currently closed.