„Pārmaiņu skola” – Izglītības inovācija 2011

Nupat notikusī Latvijas „Izglītības inovācijas balvas 2011” pasniegšanas ceremonija atnesusi mums prieka pilnas ziņas: viena no divām galvenajām balvām 55 pieteikumu konkurencē piešķirta Druvienas pamatskolai, SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” dalībskolai, par to, ka skola veidojas par vietējās kopienas radošās izaugsmes centru. Druvēnieši saņēma arī vairākas žūrijas speciālbalvas apliecinot, ka ne skolas lielumā vai atrašanās vietā, bet cilvēku radošumā, ieinteresētībā un līdz ar to darāmā darba kvalitātē meklējama panākumu vai neveiksmju atslēga. Ar milzu gandarījumu varam atzīt, ka SFL iniciatīva „Pārmaiņu iespēja skolām” savu mērķi sasniegusi – valsts institūciju, nevalstiskā sektora , akadēmisko aprindu un biznesa pārstāvji, kuri vērtēja inovāciju pieteikumus, SFL stratēģiju mazo skolu pārveidei atzinuši par iedvesmojošu un efektīvu.

SFL „Pārmaiņu skolu” iniciatīvas autori un ieviesēji – SFL valdes priekšsēdētājs Guntars Catlaks, Integrācijas programmas direktore Liesma Ose un arī es, iniciatīvas koordinatore – saņēmām Latvijas Republikas izglītības ministrijas pateicības rakstus par radošu darbu un līdzdalību Izglītības inovācijas balvas 2011” iniciatīvā. Taču šī atzinība vienlīdz pienākas ikvienam no pārmaiņu skolu veidotājiem, jo tikai kopīgā darbā un kopīgos meklējumos esam neatlaidīgi sijājuši graudus no pelavām, pētījuši vietējos kontekstus un to ietvaros esošās iespējas un vajadzības un modelējuši daudzveidīgas jaunās skolas aprises un darbības virzienus.

Taču priekšā vēl daudz darāmā. Ir skaidrs, ka galvenās atšķirības starp tradicionālo skolu un skolu kā kopienas centru ir darbs kopīga mērķa sasniegšanai, atšķirīgu finansēšanas modeļu ieviešana, darbinieku darbības modeļu un darba pienākumu izmaiņas, kā arī radoša un cieņas pilna sadarbība ar jauniešiem, ģimenēm, citiem kopienas iedzīvotājiem, lai veidotu un pilnveidotu jaunā veida institūciju. Lai veiktu šos uzdevumus, nepieciešama ne tikai praktiķu laba griba, bet arī izmaiņas likumdošanā un normatīvajos aktos un politiķu un pārvaldes institūciju attieksmē. Šo izmaiņu panākšana ir tālāk darāmais darbs, bet to vieglāku padara lieliskie piemēri no „Pārmaiņu skolām”.

Ceru, ka nākamajā gada uz Inovāciju balvu būs daudz vairāk pārmaiņu skolu pieteikumu, jo katrs no Jums meklējat ko jaunu, īpašu, sev noderīgu un citiem vajadzīgu, un tā jau veidojas inovācijas definīcija.

Paldies visiem par kopīgo darbu! Sveicieni Druvienas kolēģiem!

Aija Tūna

komentāri


Comments are currently closed.