Mēneša arhīvs: October, 2011

„Pārmaiņu skola” – Izglītības inovācija 2011

Nupat notikusī Latvijas „Izglītības inovācijas balvas 2011” pasniegšanas ceremonija atnesusi mums prieka pilnas ziņas: viena no divām galvenajām balvām 55 pieteikumu konkurencē piešķirta Druvienas pamatskolai, SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” dalībskolai, par to, ka skola veidojas par vietējās kopienas radošās izaugsmes centru. Turpināt lasīt…

Mīleigūs Aneitei 90 gadu jubilejā

90 gadi – tas ir daudz vai maz? Tie ir dzīves gadi, ko nodzīvojusi pansionāta „Preiļi” iemītniece Anna Romanovska, aktīva folkloras ansambļa “Bindari” dalībniece, kas tik dāsni dalījusies savā pieredzē ar mūsu puses ļaudīm. Dzīvē bijuši gan skaisti mirkļi, draudzība, mīlestība ģimenē, gan pārdzīvojumu pilni mirkļi, tajā skaitā arī pārciestie kara gadi. Turpināt lasīt…

Beverīnas novadā ne visi vairs var dzīvot pa vecam

Beverīnas novadā pēc projekta oficiālajām beigām nekāda formāla turpinājuma nav, taču, kā atzīst allaž aktīvā Linda Krūmiņa, kas bija šī projekta direktore, „ir viens liels, bet neizmērāms ieguvums, kas man pašai liekas loti svarīgi – tie cilvēki, kuri piedalījās kaut dažās „Dzīves skolas” nodarbībās, ir tapuši drošāki un piedalās vēl citur. Turpināt lasīt…

Jauni videostāsti par Pārmaiņu skolām – video

Ar prieku nododam Jūsu vērtējumam nākamos divus videostāstus par to, kas „Pārmaiņu skolu” iniciatīvas ietvaros noticis Beverīnas novadā un Malienas pamatskolā. Kā jau ziņojām, šie stāsti ļauj ieskatīties dokumentālajā filmā par to, kā, SFL iniciatīvas atbalstītas, Latvijas lauku skolas kopā ar vietējo sabiedrību meklējušas jaunas iespējas būšanai un attīstībai. Filmas pirmizrāde plānota 24. novembrī. Malienas stāsts īpaši mīļš ar rūpēm par bērniem un ģimenēm, savukārt Beverīnā redzam piemēru, kā ar minimālu piepalīdzēšanu sākas lielas lietas. Tālāk skatieties paši:

Malienas stāsts http://www.youtube.com/watch?v=QArxpiDE4qs

Beverīnas stāsts http://www.youtube.com/watch?v=rgTglk7twGc

Dunavā top zaļā klase

Dienas patiešām paiet ļoti ātri, spēj tik visu padarīt. Mūsu skolā tuvojas noslēgumam Hipotēku bankas klientu kluba “Mēs paši” projektu konkursā atbalstītais projekts “Atpūtas vietas ierīkošana pie Dunavas daudzfunkcionālā centra“. Šī atpūtas vieta – nojume ar galdu un soliem – iecerēta arī kā zaļā klase. Gatavojamies tās atklāšanai. Turpināt lasīt…

Eiropas iedzīvotāji tiekas Budapeštā: biedrību ieguldījums vietējās kopienas attīstībā un labsajūtā

Pēdējos gados aizvien lielāku lomu kopienu iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanā ieņem vietējās iniciatīvas grupas. Iedzīvotāji paši kļūst aktīvāki, apvienojas neformālās kustībās, kā arī dibina nevalstiskas organizācijas, lai veicinātu dzīves kvalitāti, sociālo pakalpojumu pieejamību un infrastruktūras attīstību lokālā mērogā. Rezultātā top jauni rotaļu laukumi, bez maksas pieejamas peldvietas, jauni tautu tērpi folkloras kopām un deju kolektīviem, notiek dažādas kultūras aktivitātes, kurās tiek iesaistīti iedzīvotāji, darbojas bērnu un jauniešu interešu centri, tiek atvērti tirgus laukumi, notiek aprīkojuma un inventāra iegāde dažādu pasākumu organizēšanai, ekskursijas un vasaras nometnes, kapsētu labiekārtošana un daudzas citas aktivitātes – viss, kas nepieciešams vietējiem iedzīvotājiem. Ja tiktu apkopots biedrību un neformālo aktīvistu grupu pēdējo gadu ieguldījums Balvu novada (un bijušā Balvu rajona teritorijas) attīstības veicināšanā, nenoliedzami atklātos ļoti iespaidīgs skaitlis un jaunradīto sociālo, kultūras, sporta un cita veida infrastruktūras pakalpojumu klāsts. Turpināt lasīt…

Kazdangā strādā, un tad darbi iet no rokas

Esam priecīgi par iespēju piedalīties konferencē Budapeštā un stāstīt par to, kas jau paveikst, taču mums vēl ir pavisam svaigi  jaunumi biedrībā “Kodols”. Turpināt lasīt…

Pārmaiņu skolas dodas stāstīt par saviem darbiem Eiropai

No 7. – 9. oktobrim Budapeštā, Ungārijā notiks ES finansēta projekta „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” ietvaros organizēta starptautiska konference, kurā Latvijas delegācijas sastāvā būs arī 8 pārmaiņu skolu un 3 komandas pārstāvji. Konference iecerēta kā savstarpēja tikšanās un sarunas ar ES pārstāvjiem vairāk kā 100 vietējās sabiedrības organizāciju aktīvistiem no piecām projekta dalībvalstīm, kuru aktivitātes galvenokārt vērstas uz izglītības un sociālās iekļaušanas jautājumiem, un kuri jau ir piedalījušies nacionālajos un reģionālajos pasākumos projekta īstenošanas gaitā. „Pārmaiņu skolu” pieredze tiks izplatīta gan visās konferences darba grupās un neoficiālajos pasākumos, gan arī īpašā paneļdiskusijā. Mums ir ko stāstīt un par ko lepoties! Turpināt lasīt…