Korģenes Pelēnu skola sargā kopienas nākotni

Šogad esam Korģenē palikuši bez skolas, taču mazie pelēni sparīgi turas. Šogad esam kļuvuši par 5 bērniem bagātāki, un mammas nāk un piesaka mazuļus vēl. Galvenais, ka beidzot, ir sapratušas, kas un kā ir pa īstam. Atmosfēra Pelēnu skolā ir pozitīva, un tā ir liela atšķirība no pirmsākumiem pirms diviem gadiem. Ir cieņa pret cilvēkiem, kas to pelnījuši, un arī es vairs neesmu Kotāniete, bet Baibiņa. Patlaban sabiedriskais centrs “grozās” ap bibliotēku un ap mazajiem pelēniem; ir arī medpunkts; darbojas arī biedrība un taisa dažādus pasākumus skolas zālē. Ir doma tukšajās skolas telpās aicināt uzņēmējus un veidot dienas centru bērniem, bet tas ir Domes ziņā. Centram ir savs pārvaldnieks, kas rūpējas, lai tukšās telpas neietu postā.  Nu tā īsumā. Ligita, ar kuru kopā bijām SFL iniciatīvas vasaras skolā, šovasar bija nometnē Druvienā, kur kopā ar Druvienas projekta ļaudīm veselu nedēļu taisīja kokli. Viņa man stāstīja, cik tur ļaudis pozitīvi; it kā mazs “miestiņš”, bet atmosfēra – vienkārši lidojoša, ļaužos ir milzu liela pašiniciatīva. Kaut kā Korģenē to vēl neizdodas iedabūt. Abas spriežam – kāpēc? Un turpinām darboties. Ar sveicieniem, Baiba Kotāne

komentāri


Comments are currently closed.