Akcentējot Latvijas pienesumu UNESCO – idejas skolotājiem

No 10. – 14. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīko UNESCO nedēļu Latvijā, kas veltīta 20. gadadienai, kopš Latvija pievienojās UNESCO, un aicina tajā iesaistīties visas Latvijas skolas! Īpaši akcentējot audzēkņu vērtību izkopšanu un jaunu zināšanu veicināšanu, UNESCO LNK aicina ikvienu Latvijas skolu visa mācību gada laikā, bet jo īpaši UNESCO nedēļas laikā veltīt uzmanību UNESCO tēmai. Tas var notikt dažādās mācību stundās (vēsture, sociālās zinības, ģeogrāfija utt.), klases stundās un citos skolas pasākumos. UNESCO LNK sagatavojusi informatīvi izglītojošo aktivitāti „UNESCO pieskārieni Latvijai”.Tās materiālus meklējiet pielikumā.Sagatavota arī prezentācija kas pieejama UNESCO LNK mājaslapā http://www.unesco.lv/custom/UNESCO%20Latvija%20un%20pasaule.pdf

2011-UNESCO stunda-plans

2011-Aicinājums visām Latvijas skolām piedalīties UNESCO nedēļā

komentāri


Comments are currently closed.