Pārmaiņu skolu darbi iedvesmo kopienas Azerbaidžānā

Jūlija nogalē veselu nedēļu pavadīju  Azerbaidžānā, kur biju uzaicināta konsultēt British Petroleum finansēta projekta īstenošanu. Projekta mērķis ir palielināt pirmskolas vecuma bērniem iespēju piedalīties attīstošās nodarbībās, lai labāk sagatavotos skolas gaitu uzsākšanai un kopumā maksimāli izmantotu bērna attīstībai tik būtisko pirmskolas vecumu. Neskatoties uz to, ka Azerbaidžānas valdība atzinusi pirmsskolas izglītības nozīmību un tai ir ambiciozi plāni bērnudārzu tīkla un kvalitātes paplašināšanā, šo plānu īstenošana prasīs laiku, kamēr bērnam atbalsts nepieciešams jau šodien. Tieši tāpēc projektā, kuru īsteno Azerbaidžānas Izglītības inovāciju centrs, akcentēta kopienu līdzdalība; tas mudina vietējās pašvaldības iekārtot pirmsskolas izglītības grupas, palīdz pedagogiem vai pat māmiņām no pašu kopienas apgūt paņēmienus, kā sekmēt bērnu attīstību,  izmantot esošos ikdienas resursus kā mācību materiālus utt. Gan pašvaldību pārstāvji, gan pedagogi un vecāki ar lielu interese uzklausīja “Pārmaiņu skolu” pieredzi, aplūkoja fotogrāfijas ar mūsu projektos darinātajām lietām, iztaujāja, kā veidojas un strādā ģimeņu un bērnu atbalsta centri. Jāsaka, ka daudzās no lauku apvidos apmeklētajām vietām materiāli tehniskā bāze ir ļoti ierobežota, taču cilvēku interese uzzināt un ieviest kaut ko jaunu sniedz cerību un iedvesmo. Nu, bet bērni – bērni ir fantastiski tāpat kā šeit pie mums Latvijā, un visi bērni ir pelnījuši atbalstu, lai augtu par laimīgiem un darbīgiem pilsoņiem.

Aija Tūna

komentāri


Comments are currently closed.